Gezonde wijk

Gezonde Wijkaanpak, stichting io. 

Positioneren van gezonde wijkaanpak buiten de zorg en in de wijk, in samenwerking met en in aansluiting op de eerstelijnszorg.

Gemeenten als samenwerkingspartner  

De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door je leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20 % door je aanleg en genen.

Waarom : 

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen, waarvan de oplossing buiten de zorg en binnen het sociaal domein ligt. De hulp die huisartsen hen kunnen bieden, is daardoor vaak niet passend en/of effectief. Het zou mooi zijn als mensen niet eerst patiënt moeten worden, voordat ze hulp krijgen. Het zou mooi zijn als mensen die hulp nodig hebben, hulp krijgen omdat ze mens zijn. Alleen op deze manier werken we samen toe naar passende zorg.

Doelstelling: 

  • Positioneren van gezonde wijkaanpak buiten de zorg en in de wijk, in samenwerking met en in aansluiting op de eerstelijnszorg. 
  • Van focus op ziekte en zorg naar focus op gezondheid en gedrag.
  • Samenwerking tussen sociaal domein en eerste lijn, huisartsen, apothekers en de wijkverpleging;
  • Huisartsenzorg als sterke basis.
  • Meer tijd voor professionele hulpverlening om onderliggende problematiek te identificeren.
  • Digitalisering vanuit de kernwaarden van de huisartsenzorg.

Samenwerkingsvormen zijn essentieel om de eerste lijn en het sociaal domein te verbinden en te versterken.

Als de eerstelijnszorg (huisartsen, wijkzorg en lichte geestelijke gezondheidszorg) instort of vastloopt, zal de druk op het sociaal domein zowel in volume als in kosten onvermijdelijk toenemen. Gemeenten hebben alle belang bij een goede samenwerking met partijen in de zorg.

Vanuit Stichting Gezonde Wijkaanpak wordt helderheid verschaft rond datgene wat er in de huisartsenpraktijk hoort en wat niet. Het verschaffen van helderheid naar buiten wat betreft de behoeften van de huisartsen vormt een van de speerpunten van de stichting.

Zowel gemeenten als huisartsen hebben alle belang bij een gezonde wijkaanpak.

Bestuur: 

Rubik Nazarian: Initiatiefnemer DAI Artsen

Adviseurs:

Pim Valentijn: Lector Waardegedreven Zorg

Alja Sluiter: Kaderhuisarts, zorgbestuurder

Pieter Severijns: Projectleider IZA

Bestuursleden:

Annet Boom: Huisarts , praktijkhouder, opleider

Isabel van Hövell-Ullmann : Huisarts, LHV ambassadeur, Help de Huisarts Verzuipt!

Francoise Langens: Huisarts, gezonde wijkaanpak

Daisy Pors : Huisarts, opleider, LHV ambassadeur

Hedwig Vos: Huisarts, hoofd huisartsopleiding LUMC

Walter Schrader: Huisarts, Arts rampenbestrijding

Stichting “Gezonde Wijkaanpak” wordt ondersteund door verschillende lectoraten:

 Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk”

Olaf Timmermans  “Lector Healthy Region”

DAI Artsen : focus op gezondheid in plaats van ziekte, eigen regie en keuzevrijheid, personalisering van de zorg, menselijkheid en solidariteit. Momenteel zijn er ruim 8000 artsen verbonden aan DAI Artsen- platform.

Bewegen als therapie: ROS Friesland ziet noodzaak preventie bij mentale gezondheid. Ros Friesland

Beter Verwijs “Het online leefstijlverwijsplatform”

Programma Leefstijlgeneeskunde

leefstijlverbetering met financiering lokale ‘gezondheidsleiders’  

Wat willen deze twee nieuwe leden van de WAR? Hoogleraar epidemiologie Joline Beulens en huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde Jochen Cals.

Zorgverzekeraars moeten nu echt werk maken van preventie

Het zorgakkoord is rond. Wat betekent dat voor de patiënt? @trouw

Samen Werken aan Volksgezondheid @KAMG_NL

Stressmanagement en de kracht van ademen

Inaugurele rede internist-intensivist en hoogleraar Arthur van Zanten

Het belang van leefstijl en preventie . Jochen Mierau , hoogleraar economie van de volksgezondheid

Op naar waarde gedreven sociaal-medische zorg

Mona Keijzer en Peter van der Voort reageren op Diederik Gommers @DeBalie

Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken. TAMARA AIPASSA – CARDIOLOOG

Club Diabetes

Voorkomen is beter dan genezen. Frederieke Schaafsma, hoogleraar arbeids- en bedrijfskunde

De gezonde gemeente? 25 november 2021

Gezond werken is een hoofdzaak – Oratie prof.dr. Schaafsma @TweetNVAB

Hoe kun je je gedrag veranderen en dit volhouden?  Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar.

Leefstijl: een dure hype. Bart Bruijn , Apotheekhoudende Huisarts

De invloed van leefstijl op je diabetes uitgelegd. Huisarts Jacqui van Kemenade

Marieke Adriaanse benoemd tot hoogleraar Gedragsinterventies in Population Health Management. 31 augustus 2021. @LUMC_Leiden

Aanhoudende psychische disbalans geeft klachten die ‘echt’ zijn.

HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

‘In or outside the box?’ | 8 oktober 2021 | Flint, Amersfoort

 

leefstijl is voor ons de overkoepelende term voor aspecten als voeding, bewegen, ontspanning, mindset, bioritme, zingeving en relaties.

Gastblog schrijven

We willen als platform (huis)artsen inspireren en informeren over leefstijl in de huisartsenpraktijk en in de GGZ. En hiertoe willen we jou ook uitnodigen. Wil jij je collega’s vertellen hoe jij met leefstijl omgaat in jouw praktijk?  info@dai-artsen.nl 

Hebben we een pampergeneratie gecreëerd? Wat is er nodig om regie over je eigen gezondheid te nemen? kinderarts Judith M. Kocken

 “Ik heb gemerkt dat voor een gesprek over leefstijl meer tijd nodig is”door Anath Breimer, huisarts bij huisartspraktijk Hurt en Oron te Leerdam

 “Zorg dat regelmatig bewegen een gewoonte wordt” door huisarts Femke van Gennip, huisarts in Zeist

“Goed voorbeeld doet bewegen” door Gordon Oron, huisarts in Leerdam

“Leefstijl in 10 pijlers”, door Trudy Vlot, leefstijlarts in Genderen

“Ga zelf ook wandelen tijdens de lunch” door Michiel Zandbelt, reumatoloog in Deventer

“Geef het goede voorbeeld en ga zelf ook meer wandelen” door Matthijs van der Poel, huisarts in Rotterdam

“Leefstijl van een huisarts in Amsterdam-west” door Petra Ooms, huisarts te Amsterdam

Pauline Appelboom, Leefstijlarts als specialisme, Arts psychiatrie

De Leefstijlhuisarts, Annemarie Semeijn en Azucena Cuijpers. Ruimte voor preventie. Leefstijl leeft

In de dagelijkse praktijk merk ik hoe moeilijk het is om de chronische patiënt te adviseren en bij te staan. Door Jacqui van Kemenade Kaderhuisarts Diabetes, Huisartsen Zorggroep Breda.

Preventie is de volgende stap in de evolutie van de gezondheidszorg.  Door Wardell Amerika ,arts in opleiding tot neuroloog in het HagaZiekenhuis in Den Haag.

DAI Artsen: een boost naar de transitie van leefstijlgeneeskunde.  Door Matthijs Cikot Roos, student Voeding & Diëtiek, afstudeerrichting Health Promotion

Hieronder vind je de blogposts die we elders vonden en op ons LinkedIn-account hebben gepubliceerd.

Het GG/ZZ Gespreksmodel

Samen+beslissen+in+beweging

Bekostiging digitale zorg 2020

Preventie in de huisartsgeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomst. Huisarts & Wetenschap henw-2002-02-76.pdf

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg-2. 

Weerbaarheid en gezond gedrag- een inventarisatie van interventies voor de jeugd. RIVM

Zelfzorg in eerste lijn leidt tot besparing in tweede lijn. Door Esther Talboom , Pim Ketelaar

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie NR-REG-1910

Prestatie- en tariefbeschikking gecombi…fstijlinterventie 2019 TB-REG-19623-01 

Richtlijn over afbouwen antidepressiva. Deze richtlijn is samengesteld door Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). multidisciplinair-document-afbouwen-ssris-snris

De Gecombineerde Gecombineerde Leefstijl inteventie Dr. Maaike de Vries, gezondheidswetenschapper, en Drs. Tamara De Weijer, huisarts en voorzitter Vereniging Arts en Voeding F

Er zit enorm veel kracht in patiënten zelf, een kracht die wij als dokters niet gebruiken. Jan Kremer, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde UMC St Radboud. VanzzNaarGG

Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Dietary carbohydrate intake and mortali…pective cohort study and meta-analysis

Wie is de diëtist van de toekomst?

Gedrag, Voeding , Bewegen

De strijd voor acceptatie van overgewicht net zo belangrijk is als de (medische) strijd tégen overgewicht. Thijs Feuth: werkt als arts in Fins Lapland

Generaliseren is het nieuwe specialiseren – Zorginstituut Nederland Magazineapr2018.pdf

Betaalbare medicijnen: waarom kan het in India wél?

Meer dan een miljoen mensen gebruiken jaarlijks antidepressiva. 

‘Huisartsen laten vrouwen met ernstige overgangsklachten in de kou staan’

“De kracht van leefstijl”Bill Gates Funds Alzheimer Research, but Was an Opportunity Missed? 

Patiënten die niet goed kunnen lezen en schrijven. Bij huisartsenpraktijk Blanker&Thiele in Zwolle weten ze dat ze er zijn, maar toch zien ze ze niet.

‘Meer regie patiënt en minder papieren rompslomp in zorg door blockchain’

Misschien schuilt in de verschillende benamingen een nieuw businessmodel?

Diet shown to reduce stroke risk may also reduce risk of depression.

Huisartsen die zich als zzp’er verhuren schaden de relatie met de patiënt, waarschuwt huisarts Wouter de Ruijter.

De stelling: praktijkmanager is goed voor de praktijk en de patiënt 

De kracht van het doorvragen.

Minister Hugo de Jonge heeft grote plannen voor de ouderenzorg

10 vragen over leefstijl. 

‘Pak de grote ongelijkheid in gezondheid aan’ 

Zorgverzekeraars schrappen groot aantal formulieren voor geneesmiddelen

Dinsdag 13 maart: seminar De kracht van leefstijl. Met een jaar langs gratis lidmaatschap van de Vereniging Arts en Voeding

“Wees je eigen onderzoeker, raad ik mijn patiënten vaak aan”

Everyone is taking way too much ibuprofen.

Als arts zie je de hele wereld voorbijkomen. Wij zien de ellende in onze spreekkamer. Als wij niks doen, wie dan wel?’

Dit maakt een gecombineerde leefstijlinterventie effectief. Liesbeth Preller

Slecht eten zorgt echt voor kanker 

Community “Dokter & Bewegen” bewegen als leefstijlinterventie #beweeg-interventie

Eén op de drie specialisten wil mensen een medische behandeling weigeren als die door ongezond leven zorg nodig hebben. 

Crisis Britse gezondheidszorg: ‘gaat tot doden leiden, hopelijk ben ik het niet’ Marc Levi

Huisartsen en GGD zetten zich in voor een maand geen alcohol in Someren.

Voorbij de protocollen: hoe ik toch nog een goede arts werd. Doede Veltman is aios ouderengeneeskunde 

Just one hour a week of social interaction helps dementia patients 

Zoeken naar passende sport . 

Seminar 13 maart 2018. De kracht van leefstijl . Geaccrediteerd voor 4 punten voor ABC1. 13:30 – 17:30 Utrecht

Communicatievaardigheden bij de leefstijladvisering aan migranten, laaggeletterden en mensen met een andere culturele achtergrond. 8 punten

Crisis Britse gezondheidszorg: ‘gaat tot doden leiden, hopelijk ben ik het niet’

Huisartsen en GGD zetten zich in voor een maand geen alcohol in Someren.

De eerste zuster-website van ANVH genaamd ANVSO (als in: Alle Nascholingen Voor Specialisten Ouderengeneeskunde)

Gezonder eten stijgt meer in prijs dan ongezonder eten

‘Ziekenhuis moet medewerking aan onnodige afvinklijstjes stoppen’ 

Laat je een dag onderdompelen in je eigen emoties, gedrag, cultuur en die van een ander! 16 maart nascholing voor 8 accreditatie punten. Amsterdam

Arts & Bewegen

Richard Smith: Doctors and patients heading in opposite directions

Congres – Arts en Voeding. Vrijdag 6 april 2018, Jaarbeurs Utrecht & Seminar 13-maart dinsdagmiddag, Utrecht

Ontspannen en bewegen als zelfmanagement strategie bij chronische ziekte. Arts & Bewegen

Mijn taak: laaggeletterdheid bespreekbaar maken Céline (van Kleffens) Jeugdarts 

Arts & Bewegen.

Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Jany Rademakers van 

Bewegen als alternatief voor pillen. @BBC Episode 2: Arts & Bewegen

Mogen we je even 10 vragen over leefstijl stellen? 

Heb jij een vacature voor een huisarts, waarnemers, POH-er of assistent(e)?

Arts & Bewegen Gevolgen van bewegen op verwijzing.

De kracht van luisteren.

(huis)artsen gezocht! wilt u graag met uw patiënten aan de slag met leefstijl?

Physical activity in older age: perspectives for healthy ageing and frailty.

Voeding als medicijn. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en farmacologie, WUR 

Crisis Britse gezondheidszorg: ‘gaat tot doden leiden, hopelijk ben ik het niet’\\

Huisartsen en GGD zetten zich in voor een maand geen alcohol in Someren.

De eerste zuster-website van ANVH genaamd ANVSO (als in: Alle Nascholingen Voor Specialisten Ouderengeneeskunde)

Gezonder eten stijgt meer in prijs dan ongezonder eten 

‘Ziekenhuis moet medewerking aan onnodige afvinklijstjes stoppen’ 

Laat je een dag onderdompelen in je eigen emoties, gedrag, cultuur en die van een ander! 02 maart in Utrecht. 16 maart in A’dam. 8 accreditatiepunten

Heb jij een vacature voor een huisarts, waarnemers, POH-er of assistent(e)?

Kinderartsen: verkoop geen energiedrankjes aan minderjarigen

Meeste mensen weten niet dat alcohol kans op kanker verhoogt. Marjolein de Jong

Alle nascholingen op het gebied van leefstijl

The Doctor Who Gave Up Drugs 

Met aandacht voor de ambivalentie bij de patiënt is veel te bereiken. 

Succesvolle proef met echo bij huisarts uitgebreid.

DE VU WENST IEDEREEN EEN MATIG 2018

Ziekte als verdienmodel 

Heeft u al een woord geadopteerd voor 2018? Als intentie, opdracht, mantra, anker, belofte? Ik wel . Kiki Lombarts

Ons lichaam hunkert nog als 10000 jaar geleden.

Met aandacht voor de ambivalentie bij de patiënt is veel te bereiken. 

Wat heeft het voor zin om patiënten almaar op te lappen als er aan de achterliggende problematiek niets wordt gedaan?

‘OM besluit binnenkort over aangifte tabaksindustrie’

Save the date: Op dinsdag 13 maart 2018 organiseren we ons eerste voorjaarsseminar voor artsen. Het thema is Leefstijl: voeding, bewegen en stress.

Ongezonde voeding en beweegarmoede zijn niet de enige oorzaken van obesitas. 

Motivational Interviewing: Maak de patiënt eigenaar van z’n eigen vitaliteit 

Een ongezonde levensstijl wordt van generatie op generatie doorgegeven. Opdracht: doorbreek die vicieuze cirkel

Disease Creep: How we’re fooled into using more medicine than we need. 

Onderzoek naar goedkoper medicijn bij uitgezaaide prostaatkanker

Het roer gaat om 

NASCHOLING LEEFSTIJL ALS MEDICIJN 

Leefstijlbehandeling komt in basispakket 

Veel medicijnen zijn uit hun patent, maar niemand maakt ze na. Hoe kan dat?

Zingeving en meedoen moet net zoveel aandacht krijgen als aandoening en ziekte.

OPINIE: Zonder farmaceutische industrie geen nieuwe medicijnen, is het idee. Maar het klopt niet, aldus huisarts Hans van der Linde.

Leefstijl als medicijn, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

“Behoefte aan arts met tijd”

Het nieuwe brein van de dokter Medische kennis uit klinische netwerken

Motivational Interviewing: “Maak de patiënt eigenaar van z’n eigen vitaliteit”

Train mee met mij! Mark Tuitert

Laat de eerste arts opstaan die denkt dat we met dit perspectiefplan een kind beter helpen

Meer aandacht te hebben voor de patiënt

Seminar 13 maart 2018. De kracht van leefstijl – Maak de patiënt eigenaar van zijn vitaliteit

Dokter & Voeding “leefstijl als medicijn” Debat: 7 december van 17.30 tot 19.00 uur . Locatie: Corpus, Oegstgeest

Huisartsen in achterstandswijken overbelast

Kinderen eten zich ziek met het Nationaal Schoolontbijt. 

Huisarts moet vaker sport in plaats van pillen voorschrijven bij depressie’ 

Leefstijl als medicijn voor diabetes type 2.

Achter de rug van God.

Ouders motiveren tot gezond gedrag; een dagelijks dilemma van artsen en verpleegkundigen  leefstijl

Handreiking in beeld: Opnemen van gesprekken door patiënten @knmg

“Geen pillen, maar paprika!” Huisarts Tamara is vanavond terug met haar Spreekuur om te praten over diabetes. @RTLLateNight

Vrouwelijke artsen luisteren beter naar hun patiënten. @academyIncDAI @radboudumc

Neus versus mond ademhaling @Sportrusten

Gezonde #leefstijl (voeding, bewegen, stress). Desiree Wierper-Heijnen

Huisartsen laaiend over ‘aftapwet’

Een uur beweging per week kan helpen bij voorkomen depressie’ Leefstijl (bewegen, voeding, stress) DAI Huisartsen @drbrambakker @Martijn_Mensink

De Jonge Bedrijfsarts. verbinding  kennisdeling ,bedrijfsarts & @aios @TweetNVAB @arbounie

Op dit moment zijn er 2.469 actuele nascholingen waarvan 2.414 geaccrediteerd. 

Prestigieuze internationale onderscheiding voor radioloog professor Jonas Castelijns @VUmcAmsterdam 

Tamara de Weijer vertelt over voeding en leefstijl @RTLLateNight

Empathie in de communicatie tussen patiënt en huisarts. Promotie: Frans Derksen @radboudumc

Cultuurverschillen belangrijke communicatiebarrière bij huisarts @UvA_Amsterdam

#Laaggeletterdheid #gezondheidsvaardigheden #communicatie

Keer Diabetes Om: voeding als medicijn. @VGZ @VoedingLeeft@MevrouwMdeVries @artsenvoeding

De huisarts rent de verkeerde kant op @Juriaan Galavazi

Hardlopen met een neusademhaling. #sportrusten @DAI Huisartsen

Laaggeletterdheid & Gezondheidsvaardigheden @NTvG_actueel @ITTAUvA

Alle Nascholingen Voor Huisartsen. ANVH Jaaroverzicht 2016

Werk met een PA Voor continuïteit en kwaliteit!  @pr_napa

Conflict & interculturele Zorgbeleving Accreditatiepunten : 8

“Omgaan met emoties en conflicten” Ervaringsgerichte nascholing.duurzaamdokterenDownload