GZC3.0

Gezondheidscentrum 3.0 biedt een platform aan huisartsen. 

Coöperatief model: Gezondheidscentrum 3.0: Zorg, Welzijn, Preventie – Door en voor huisartsen

Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is van cruciaal belang bij het verbinden van preventie, welzijn en zorg. Het integreren van leefstijlinterventies in de spreekkamer is een gemeenschappelijk doel van de gemeenten, zorgverzekeraars en huisartsen.

Zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten hebben ieder hun verantwoordelijkheid voor preventie. Een integrale aanpak van preventie vraagt om een sterke verbinding met de eerste lijn. De huisarts heeft kennis van de medische achtergrond van zijn of haar patiënten. De fysiotherapeut is expert in houding en beweging. De diëtist is expert op het gebied van voeding. Een erkende leefstijlcoach met een achtergrond als diëtist of fysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen in het Gezondheidscentrum 3.0.

Initiatiefnemers cq huisartsen van het Gezondheidscentrum 3.0 willen kennis delen, kennis opdoen en elkaar versterken met een gemeenschappelijk doel. Zorg wordt gepland rondom de patiënt, zowel fysiek als virtueel. Of je nu een praktijkhoudende huisarts, huisarts in dienstverband of waarnemer bent, de toekomst van ons vak gaat ons allen aan. Digitalisering is niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg: van digitale inloopspreekuren tot telezorg, telemonitoring, data-uitwisseling, PGO’s en andere digitale voorzieningen. Het werk van de medisch specialist beperkt zich niet tot één gebouw of één lijn. De medisch specialist werkt zelf ook in een netwerk. Gezondheidscentrum 3.0 (eerstelijn, tweedelijn, derdelijn) richt zich op preventie, vroegdiagnostiek en zelfmanagement bij ziekte door middel van e-health.

Het concept Gezondheidscentrum 3.0 zal worden uitgewerkt in een plan van aanpak.

Gezondheidscentrum 3.0 biedt een platform aan huisartsen.

Dit platform bestaat uit een omgeving waarin informatie en ervaringen worden gedeeld, nieuwsbrieven met interessante informatie voor huisartsen worden verstuurd, en dit platform wil huisartsen ook daadwerkelijk ondersteunen met een softwareapplicatie.

Bij de ontwikkeling van deze applicatie worden vooral oplossingen geboden voor problemen die huisartsen zelf benoemen, zoals administratieve lastendruk en beperkte tijd voor patiënten. De applicatie, die we de Gezondheidsmonitor (GM) zullen noemen, wordt ontwikkeld met een aantal leidende uitgangspunten.

Uitgangspunten: De rol van de huisarts als gids wordt ondersteund, waarbij de huisarts samen met de patiënt de regie voert over de gezondheid van de patiënt. Voor meer gecompliceerde vraagstukken, zoals chronische aandoeningen, worden alle zorgaanbieders onderdeel van één ‘gelegenheidsteam’ waarvan de huisarts de ‘casemanager’ is.

Dit leidt tot één gemeenschappelijk behandelplan waarin iedere zorgverlener zijn deel invult. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar, uiteraard binnen de AVG-richtlijnen. Agenda’s worden automatisch gesynchroniseerd en termijnbewaking wordt verregaand geautomatiseerd. Patiënten worden betrokken bij hun gezondheid door per patiënt een risicoprofiel te genereren en dat af te zetten tegen het gemiddelde van leeftijd en geslacht.

Zo krijgen zowel de patiënt als de huisarts inzicht in de status en potentiële risico’s. Patiënten beantwoorden vragen en kunnen bijvoorbeeld ook wearables koppelen aan hun profiel, waardoor meetwaarden direct beschikbaar komen voor alle betrokken zorgverleners.

Door het gebruik van dashboards kan de huisarts proactief patiënten op het spreekuur vragen, met als doel potentiële problemen te voorkomen. Praktijkbegeleiders en/of assistenten kunnen ook een rol spelen in dit proces. Er is een koppeling met het HIS, zodat alle taken zoals declareren gewoon kunnen worden uitgevoerd. Met alle relevante informatie beschikbaar en een dashboard dat prioriteiten aangeeft, wordt de rol van de huisarts veel proactiever. Het verzamelen en uitwisselen van informatie is niet meer nodig, waardoor de huisarts meer tijd heeft voor inhoudelijke gesprekken met patiënten. Zorg op afstand wordt mogelijk waar gewenst. Omdat de huisarts effectiever met zijn tijd kan omgaan, kan hij meer patiënten begeleiden.

De contouren van dit model zijn duidelijk en wij willen vanuit het Gezondheidscentrum 3.0 samen met een aantal huisartsen deze applicatie ontwikkelen. Er is inmiddels een consortium van bedrijven dat alle benodigde componenten bezit om snel een volgende stap te zetten.

Voorlopig werken we binnen de beperkingen van het huidige zorgstelsel. Het is aan ons om te laten zien dat een andere aanpak loont, maar daar hoort ook een ander vergoedingssysteem bij.

Projectleider: Rubik Nazarian | info@dai-artsen.nl

Initiatiefnemers / Huisartsen 

Gezondheidscentrum 3.0 is geïnitieerd door het landelijk platform van DAI Artsen  en wordt ondersteund door verschillende lectoraten:

Hogeschool Saxion

Frits Oosterveld  “Welzijn en Geluk”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Annet de Lange “Succesvol oud worden op het werk”

Hogeschool Rotterdam

 Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk”

Hogeschool Zeeland

Olaf Timmermans  “Lector Healthy Region”

Fred van Eenennaam “Waardegedreven zorg”

Adrie Bouma studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is ‘The barrier-belief approach’

17 April 2019 – Symposium: Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI) 3 PE-punten. Start: 17:00 uur Amersfoort. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt.

Digitale zorg  / Huisarts eigenaar van de toekomst 

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovaties, netwerkzorg en andere relevante thema’s in de huisartsenzorg op linkedin en via de nieuwsbrief.  Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren in de vorm van een blog? Laat het ons gerust  weten. E-mail :  redactie@dai-artsen.nl 

“Telebegeleiding biedt zekerheid in onzekere tijden” Professor dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca is als cardioloog. @SmartHealthNL

Professor dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca is als cardioloog groot pleitbezorger van telebegeleiding bij hartfalen. Juist nu. “Kwetsbare patiënten dreigen nu geen zorg te krijgen”, waarschuwt hij.

Maasstad Ziekenhuis zet slimme apparatuur in bij patiënten met coronavirus (COVID-19)

Om patiënten die opgenomen zijn met het coronavirus (COVID-19) goed te kunnen monitoren, maakt het Maasstad Ziekenhuis gebruik van slimme bloeddrukmeters en slimme pleisters.

Digitale ondersteuning bij COVID-19 (Coronavirus)

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de COVID-19 (Corona virus) crisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden.

Webinar 18 maart: COVID-19, een emerging virus, een emerging situatie. 

Het COVID-19 virus heeft inmiddels de status van pandemie bereikt, een wereldwijde verspreiding. Hoe is de huisarts voorbereid en hoe kan de huisarts inspelen op de snel veranderende situatie? Wat zijn de antwoorden op veel gestelde vragen? We geven een update van de stand van zaken, waar we in de pandemie staan en wat we kunnen verwachten de komende maanden. Hoe speel je als huisarts hierop in

Steeds meer jonge artsen willen anders werken.

Huisartsenzorg in 2025: macht van dokter data of nationale zorgverzekering?

Medisch beslisondersteunende systemen. #huisartsenzorg

Vijf voorbeelden van digitale zorg in de praktijk.

Succes eHealth hangt af van zorgverleners, niet van patiënten

HUIDIGE INVESTERINGEN IN DIGITALE ZORG NIET ALTIJD EFFECTIEF

Samen Beslissen & uitkomstinformatie

Persoonsgerichte zorg bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Huisarts Mark van der Wel @vilans

De verschillen tussen netwerkgeneeskunde en netwerkzorg die je moet weten @deEssenburgh

Mist de huisarts de digitale transformatie? Winston Texel

Technologie moet de volksgezondheid verbeteren. Max Caffa, huisarts, chirurg np

http://dai-huisartsen.nl/praat-je-mee-tijdens-roche-dialogues-op-7-april-202

Publicaties op Linkedin. 

“Het aantal robots zal snel fors toenemen” PROF.DR. J.P. RUURDA Hoogleraar minimaal invasieve robot-geassisteerde chirurgie

Veel draagvlak voor digitale huisartsenzorg. Huisartsen aan zet, maar ook rol voor zorgverzekeraar

Huisarts kan scherper op dementie testen @UMCUtrecht