HUIDIGE INVESTERINGEN IN DIGITALE ZORG NIET ALTIJD EFFECTIEF

Tijd 13.45

Locatie Aula

Titel Designing information and communication technology to enable person-centred care in chronic disease management

Spreker S.E. Wildevuur

Promotor dr. A. Klink, prof.dr. P. Groenewegen, dr. J.E. Ferguson, dr. G.C.F. Thomese

Onderdeel Faculteit der Sociale Wetenschappen

Categorie Sociale wetenschappen

Evenementtype Promotie

De investeringen in digitale zorg (eHealth) leiden niet tot de gewenste resultaten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sabine Wildevuur. Zo blijkt dat het gebruik van de ICT-toepassingen in de praktijk van eHealth niet aansluiten bij de behoeften van de patiënt, noch van de zorgverlener. “Bij het ontwikkelen van eHealth wordt een persoonsgestuurde aanpak vaak niet meegenomen”, aldus Wildevuur.

Toekomst
Om toepassingen van eHealth in de toekomst meer vruchten te laten afwerpen pleit Wildevuur met haar onderzoek om de partnerschap tussen patiënt en arts centraal te stellen bij de ontwikkeling van eHealth toepassingen. En op die manier goed aan te laten sluiten op de behoeftes in de zorgsector.  “Het inzetten van een persoonsgestuurde benadering – waarbij de behoeften van zowel de patiënt als de zorgverlener worden meegenomen – levert een positieve bijdrage aan het ontwikkelen en ontwerpen Informatie en Communicatie Technologie voor de ondersteuning van chronische ziekten.”

Persoons gestuurde benadering
Het is van belang uit te gaan van een persoons gestuurde benadering van de zorg bij het ontwerp van eHealth toepassingen. Een lichtend voorbeeld hoe een persoons gestuurde ICT-toepassing is ontwikkeld is volgens Wildevuur de kunstmatige alvleesklier van Robin Koops, die afgelopen jaar tot Nederlands icoon van innovatie is uitgeroepen. “Robin Koops is zelf diabetes patiënt, was ontevreden over de bestaande behandelingen van de aandoening, heeft een kunstmatige alvleesklier ontwikkeld om zijn diabetes beter in toom te houden. Het is een belangrijke case studie in het proefschrift, waarvan de resultaten in 2019 zijn gepubliceerd in het vooraanstaande British Medical Journal Open.”

Investeringen
We leven in een tijdperk waarin de gemiddelde levensverwachting stijgt. Deze ontwikkeling gaat echter ook gepaard met een toename van het aantal chronisch zieken. Om aan een grotere zorgbehoefte te kunnen voldoen wordt er ingezet op eHealth toepassingen. Zo wil minister Hugo de Jonge de komende drie jaar 90 miljoen euro beschikbaar stellen om ouderen en mensen met een chronische aan­doening prettiger langer thuis te ­laten wonen met digitale zorgondersteuning. De vraag is echter hoe deze toepassingen te ontwikkelen zodat ze aansluiten bij de behoeften. Wildevuur geeft daar aanbevelingen voor.

Meer informatie over het proefschrift