Samen Beslissen & uitkomstinformatie

Veel partijen houden zich bezig met uitkomstinformatie en Samen Beslissen. VWS zet, in samenwerking met onder ander het ZiNL, in op samen beslissen in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Er is veel onderzoek gedaan naar Samen Beslissen, de effecten ervan en de implementatie.

Welke rol speelt uitkomstinformatie bij de implementatie van Samen
Beslissen? Lieke Boonen & Hilde Taverne.

Huisarts eigenaar van de toekomst

Michiel Hageman geeft een presentatie over Samen Beslissen op 12 mei in de avond tijdens het symposium. “Huisarts eigenaar van de toekomst”

Volg ons op twitter: Samen Beslissen @partnerschap