DAI Artsen

DAI Artsen : Van ziekte en zorg naar gezondheid en gezond gedrag,  mens en maatschappij. 

Focus op gezondheid in plaats van ziekte, eigen regie en keuzevrijheid, personalisering van de zorg, menselijkheid en solidariteit.

DAI Artsen is een professioneel, vernieuwend netwerk van en voor artsen en artsen in opleiding.
DAI wil artsen informeren, inspireren en faciliteren op het gebied van zorg, welzijn en preventie.
Patiënten met chronische aandoeningen hebben vaak met meerdere medisch specialisten te maken, hun huisarts, diëtist, fysiotherapeut, revalidatiearts, thuiszorg etc. Hoe beter deze zorgprofessionals samenwerken rondom de patiënt, hoe beter de patiënt geholpen kan worden.

Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken huisartsen, paramedici en GGZ en tweedelijns nauw met elkaar samen.

DAI Artsen is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie gebaseerd op co-creatie met artsen en waardecreatie.

Wil je ook lid worden van DAI Artsen? Dat kan en is geheel kosteloos. Lid worden doe je door op Linkedin te linken met ons, Momenteel zijn er ruim 8000 artsen verbonden aan DAI Artsen- platform.

DAI Artsen en DAI Paramedici- GGZ delen dezelfde visie en missie.

Wat we doen 

DAI wil niet alleen programmeren. We nodigen onze leden actief uit om met ideeën en onderwerpen te komen. Wij faciliteren de organisatie en de communicatie van de bijeenkomsten. Ben jij een arts met een boodschap ? Wil jij spreker zijn op een bijeenkomst? Dat kan! DAI faciliteert de organisatie, de accreditatie en de communicatie van de bijeenkomsten.

DAI gelooft in de kracht van kennisuitwisseling en sociale community’s.

Huisarts eigenaar van de toekomst wil huisartsen een podium bieden met betrekking tot de innovaties in de huisartsenzorg. We hebben de overtuiging dat de betrokkenheid van huisartsen en andere zorgverleners van essentieel belang is om innovaties in de zorg te bewerkstelligen en te versnellen.

Iedereen een huisarts : om goede en verantwoorde huisartsenzorg te blijven leveren

Gezondheidscentrum 3.0 : samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is van cruciaal belang bij het verbinden van preventie, zorg en welzijn.

DAI Waarnemer  wil als platform praktijkhoudende huisartsen verbinden met de waarnemend huisartsen. Bundeling van kennis, open en transparant samenwerken,, elkaar ondersteunen en steeds de verbinding zoeken.

Netwerkzorg : Duurzame inzetbaarheid in het werk. Bedrijfs- en preventie arts. Bedrijfsartsen, Verzekeringsartsen, Huisartsen, Medisch Specialisten en Sociaal Domein werken samen.

Gezonde wijkaanpak : Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt

Zorg & Leefstijl : leefstijl is voor ons de overkoepelende term voor aspecten als voeding, bewegen, ontspanning, mindset, bioritme, zingeving en relaties.

DAI is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut en is mede hierdoor vrijgesteld van BTW – lees meer beroepsonderwijs (CRKBO).