DAI Artsen

DAI Artsen : Van ziekte en zorg naar gezondheid en gezond gedrag, maatschappij en mens

Focus op gezondheid in plaats van ziekte, eigen regie en keuzevrijheid, personalisering van de zorg, menselijkheid en solidariteit.

DAI Artsen is een professioneel, informeel en vernieuwend netwerk van en voor artsen en artsen in opleiding.
DAI wil artsen informeren, inspireren en faciliteren op het gebied van zorg, welzijn en preventie.
Patiënten met chronische aandoeningen hebben vaak met meerdere medisch specialisten te maken, hun huisarts, diëtist, fysiotherapeut, revalidatiearts, thuiszorg etc. Hoe beter deze zorgprofessionals samenwerken rondom de patiënt, hoe beter de patiënt geholpen kan worden.

Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken huisartsen, paramedici en GGZ nauw met elkaar samen.

DAI Artsen is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie gebaseerd op co-creatie met artsen en waardecreatie.