Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten. Teken de petitie

Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten. Behoud de toegang tot huisartsenzorg; iedereen een huisarts. Teken de petitie

Actieweek huisartsen #Iedereeneenhuisarts

Niet alleen voor huisartsen, vooral ook voor alle patiënten die een huisarts verdienen met tijd voor datgene waar de huisarts voor is opgeleid.

Mensen met een vaste huisarts

* leven langer

* leven gezonder

* gebruiken minder zorg

Huisartsen lossen 95 procent van de gezondheidsproblemen op voor 5 procent van het budget.

Om goede en verantwoorde huisartsenzorg te blijven leveren?

* meer tijd voor patiëntenzorg

* minder wachttijden in de zorg

* professionele autonomie van de huisarts

* wachttijden bij huisarts leidt tot drukte in de ANW-zorg

* overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein 

* beschikbare en betaalbare huisvesting voor alle huisartspraktijken.