Netwerkzorg

Duurzame inzetbaarheid in het werk. Bedrijfs- en preventie arts. Bedrijfsartsen, Verzekeringsartsen, Huisartsen, Medisch Specialisten en Sociaal Domein werken samen.

Onze missie: 

A. Preventie als standaard 

B. Elke organisatie is gebaat bij gemotiveerde en gezonde medewerkers

C. Bevorderen samenwerking Bedrijfsarts, Verzekeringsarts en HR

D. Bevorderen samenwerking Huisarts en Bedrijfsarts en sociaal domein. Door vanuit de bedrijfsartsen de regie te nemen ten aanzien van  lifestyle / preventie

Studiedag:

A: Samenwerking huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts en sociaal domein (planning voorjaar 2022)

B: Positionering van bedrijfsarts, verzekeringsarts op HR-beleid. (voorjaar 2022)

Advisory board: Ernst Jurgens

Programmacommissie: Sylvia Van der Burg, Linda Battes, Ernst Jurgens, Kevin De Decker,Leon Mentink, Anne Jan Van Der Veen.

Adviesraad : Frits Oosterveld, Annet de Lange

Coördinatie : Rubik Nazarian

Programmamanager : Maarten de Winter

GezondheidsCentrum 3-0 initiatiefdocument v1.0

Gezondheidszorg kan echt slimmer – met betere bedrijfsvoering is veel te winnen
Nu in Corona tijd staat de gezondheidszorg volop in de schijnwerpers. De politieke partijen buitelen over elkaar heen hoe belangrijk de zorg is en hoeveel geld er de komende jaren bij moet. Niet realistisch natuurlijk. Het wordt onbetaalbaar tenzij we het slimmer gaan doen. En slimmer in onze visie is slimmer in  bedrijfsvoering want daar is ontzettend veel te winnen. Om dat te bereiken hebben we elkaar nodig. Als Partners die ieder hun toegevoegde waarde hebben en samen de volledige oplossing kunnen leveren