Drie tips om leefstijl beter bespreekbaar te maken. TAMARA AIPASSA – CARDIOLOOG

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het WCN Congres dat werd gehouden op 25 en 26 november 2021.

https://cvgk.nl/2021/12/01/drie-tips-om-leefstijl-beter-bespreekbaar-te-maken/