Zeg nee tegen agressie: omgaan met agressie, interculturele communicatie. 4 a’ 8 pe-punten ABAN, KRT, KNMP, KABIZ en CKR.

Zeg nee tegen agressie: omgaan met agressie, interculturele communicatie.

Geaccrediteerd : voor een dagdeel of een hele dag. Respectievelijk 4 à 8 pe-punten. ABAN, KRT, KNMP, KABIZ en CKR.

Doelgroep : (Huis)artsen, doktersassistenten, praktijkmedewerkers, praktijkmanagers, triagisten, apotheekmedewerkers , tandartsen, verpleegkundigen en zorgprofessionals in het algemeen.

Steeds vaker krijgen huisartsen en andere zorgverleners te maken met de agressie. Korte lontjes, persoonlijke agressie en bedreigingen zijn geen uitzondering.

-Hoe ga je om met verschillende vormen van agressie, wanneer er sprake is van emotie of grensoverschrijdend gedrag?

-Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?

Speciaal voor de huisartsen en andere zorgverleners (die in de achterstandswijken werkzaam zijn), is deze geaccrediteerde scholing ontwikkeld, voor 4 pe-punten ABAN. Deze scholing wordt vergoed voor medewerkers van huisartspraktijken in achterstandswijken in de regio Arnhem. Ook de opleidingsvouchers van Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland (FAM) kunnen voor deze scholing worden ingezet.

De deelnemers beoordelen deze praktische training met 9.
De insteek van deze scholing is vrij praktisch en er wordt ingespeeld op de praktijk.

Download de brochure / De gedragsmatrix / Het programma

Referenties>>>>

Planning:

Bij een InCompany training wordt de datum en tijd in overleg gepland. Deze InCompany training wordt uitgevoerd zowel in de ochtend als in de middag of desgewenst in de avond E-mail: planning@dai-artsen.nl

Kosten InCompany: € 1250 ,00. Dit is inclusief, trainer en trainingsacteur , voorbereiding, digitale trainingsmateriaal, Exclusief kilometervergoeding € 0.25 per km. Voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via planning@dai-artsen.nl

1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan veeleisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond. Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patient relatie.

 De problematiek in een achterstandswijk is gevarieerd en uitdagend en vraagt meer dan doorsnee huisartsenzorg.

Patiënten in achterstandswijken komen vaker op het spreekuur. Ze hebben meer problemen, vaak in alle vier domeinen: lichamelijk, psychisch, maatschappelijk en sociaal. Alleen het lichamelijke aanpakken helpt niet. Je moet boven tafel krijgen wat er nog meer speelt.

Conflicthantering, & Interculturele Communicatie 

Waarom deze training? 

Voor een goede samenwerking met patiënt is het ook belangrijk om voorlichting te geven, prioriteiten te stellen en soms als coach te fungeren. Hierbij hoort het correct gebruiken van handelen vanuit jouw eigenheid door het stellen van grenzen . Dit wordt vaak lastig wanneer er veel emoties in het spel zijn.

Wanneer er namelijk emoties in het spel zijn (en vaak zijn deze in het spel bij moeizame interacties) dan is het niet meer mogelijk om het consult goed voort te zetten voordat deze emoties zijn herkent en erkent. Dit vraagt van de arts ook inzicht in zijn eigen emoties.

Deze nascholing gaat hier dieper op in en vergroot hiermee de mogelijkheid om eigen emoties te parkeren om er zo beter voor de patiënt te zijn.

Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan consulten met conflict (boosheid, agressie of eisen). Je krijgt praktische handvaten en er wordt geoefend.

Tijdens deze training wordt er specifiek aandacht besteed aan patiënten van verschillende culturele achtergronden.

Na deze training krijg je inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Dit draagt bij aan een prettig en veilig contact tussen zorgverleners en hun cliënten.

Door meer aandacht te hebben voor de wisselwerking en overdracht van arts-patiënt en het onderkennen van negatieve reacties die een patiënt bij je oproept is het mogelijk om effectiever om te gaan met moeilijke consulten. Dat betekent betere communicatie, leukere consulten en meer energie over de hele dag!

Doelstelling en resultaat : Conflicthantering:

Herkennen van emoties, conflicten en de verschillende vormen van agressie. Emoties en spanning reguleren en daardoor sterker in je schoenen staan. Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren. Kennis van en inzicht in de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”.  Professioneel, positief én effectief kunnen communiceren met patiënten, uitgaand van  normen en waarden van jezelf, jouw team én de organisatie

Interculturele verbinding : Bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, communicatie en perceptie. Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de communicatie cq interactie. Hierna bent u in staat cultuurverschillen te overbruggen in de interactie met cliënten.

Vorm

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Simulaties met trainings-acteurs worden ingezet in afstemming op de leervragen en de cases die worden ingebracht. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma’s, observatie, ervaringen en in het laatste dagdeel kunt u uitgebreid oefenen met de trainingsacteur. Dit alles is gebaseerd op een gedegen methodisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden

Lees ook:

Blog: Ouders motiveren tot gezond gedrag, een dagelijks dilemma van artsen en verpleegkundigen

Diabetes type 2, Leefstijl & laaggeleterdheid, lastige consulten, moeilijke emoties, conflicthantering interculturele verschillen en zorgbeleving

Cultuurverschillen belangrijke communicatiebarrière bij huisarts