Dokter & Bewegen: beweeginterventies in de spreekkamer. #GLI

DAI Artsen heeft samen met huisartsen en medisch specialisten een nieuwe nascholing ontwikkeld. Van vier verschillende kanten zal de rol van bewegen behandeld worden. Uiteraard is er ook tijd voor het uitwisselen van kennis en ervaring. 

Deze nascholing is geaccrediteerd door ABC1 (3 PE-punten, ID-nummer: 333491). 

Save de date. 17 april.  Start : 18:00 uur,  einde: 21:30 uur. Amersfoort

Sprekers: 

Femke van Gennip, huisarts, over Bewegen als medicijn,
Matthijs van der Poel, huisarts, over Bewegen als medicijn.
Bram Bakker, psychiater, over Beweeginterventies als meerwaarde bij psychisch leed
Joep Teijink, chirurg over Bewegen en hart en vaatziekten.

Aanvullend programma: 

Lectoraat Fysiotherapie & Gezondheid: Han. Lectoraat Voeding & Gezondheid : Saxion Binnenkort meer hierover

Dagvoorzitter: Maaike de Vries

Deze nascholing is geaccrediteerd door ABC1 (3 PE-punten, ID-nummer: 333491). Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en Physician Assistants .

Alle fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie) kunnen ook punten verzamelen in het Kwaliteitsdeel.

DAI wil voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten , praktijkondersteuners en leefstijlcoaches de mogelijkheid creëren om, alleen of samen een GLI aan te bieden. Landelijk platform DAI Leefstijlcoach 

Inhoud bijeenkomst

Bewegen als medicijn door Femke van Gennip en Matthijs van der Poel
Regelmatig worden er (te) gemakkelijk medicijnen voorgeschreven terwijl klachten in basis met meer of anders bewegen een andere vorm van aandacht zouden moeten krijgen. Wat is bewegen en hoe raken we de juiste snaar om intrinsieke motivatie te vinden?

Lichaamsbeweging als interventie bij psychisch leed door Bram Bakker
Er is voldoende bewijs dat gebrek aan lichaamsbeweging een risicofactor is voor het ontwikkelen van psychische klachten. En er is steeds meer bewijs dat een interventie op dit terrein, vooral runningtherapie, significante reductie van klachten kan bewerkstelligen. Vooral bij depressie, maar ook bij burn-out, een steeds vaker voorkomende reden van arbeidsverzuim.

Bewegen in relatie tot hart en vaatziekten door Joep Teijink
Claudicationet is hét landelijk netwerk voor oefen- en fysiotherapeuten waarbij scholing gericht op ‘etalagebenen’ een belangrijk speerpunt is. Waarom is deze gesuperviseerde looptherapie nodig om patiënten te helpen?

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) *

* Toelichting onderdeel GLI

  • Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel vijf miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie.
  • Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden.
  • Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren,  bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten.

Gezonde Wijkaanpak

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. Huisarts heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden. De huisarts kan het niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD. DAI gelooft in de kracht van kennisuitwisseling en sociale community’s.