Steeds meer jonge artsen willen anders werken.

Steeds meer jonge artsen willen anders werken. Flexibel of part-time. Steeds meer personeel valt uit, door werkdruk, stress en burnouts. Hierdoor komt niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de toegankelijkheid in gevaar. Steeds meer mensen kunnen moeilijk of helemaal niet terecht bij de huisarts.

Huisartsen zien dat het roer om moet. Maar in en met het huidige systeem kom je hier niet uit. De manier waarop zorg is georganiseerd heeft zijn wortels in een andere tijd. De systeemgedreven vormen van werken en organiseren die worden aangeleerd, opgelegd en afgedwongen passen niet bij de essentie van zorg: het helpen van mensen. Het heeft werk- en regeldruk, spanning, stress en burnouts tot gevolg. Ook zorgt de wijze van bekostiging tot ongewilde effecten. Veel artsen willen best innoveren. Willen best iets met digitaal, leefstijl, voeding en preventie. Maar dat wordt nu nog onbedoeld afgestraft. En in het huidige systeem is de werk- en regeldruk dusdanig hoog dat artsen verzuipen in de dagelijkse gang van zaken.

Het moet anders. Het kan anders. Door zaken anders te organiseren. Door zaken passend te organiseren. Het begint met (h)erkennen dat er nu veel zaken op het bord van de huisarts liggen die allemaal een andere manier van organiseren vragen.

GZC3.0 : Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is van cruciaal belang bij het verbinden van preventie, welzijn en zorg. 

Gezondheidscentrum3.0 wordt vormgegeven door Michel van de Beek en Rubik Nazarian in samenwerking met Huisartsen.

‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ 12 Mei 2020 (18:00-21:45). 3 pe-punten. Het symposium ‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ is een symposium vóór en dóór huisartsen