Gezondheidscentrum 3.0 Netwerkzorg

Coöperatief model: Gezondheidscentrum 3.0 : Zorg, Welzijn, Preventie,  Door en voor huisartsen.

Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is van cruciaal belang bij het verbinden van preventie, welzijn en zorg. Het integreren van leefstijlinterventies in de spreekkamer is een gemeenschappelijk belang van de gemeenten, zorgverzekeraars en huisartsen.

Zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten hebben ieder hun verantwoordelijkheid voor preventie. Gemeenten hebben vooral een taak bij preventie voor alle inwoners en preventie gericht op specifieke risicogroepen. Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben een taak en rol bij preventie gericht op individuen. Het uitvoeren van de GLI (Geïntegreerde Leefstijl Interventie) is geen huisartsenzorg. De huisarts of specialist zijn de verwijzers en hebben daarmee een taak in het stellen van de indicatie voor GLI.

Een integrale aanpak van preventie vraagt om een sterke verbinding met de eerste lijn. De huisarts heeft kennis van de medische achtergrond van zijn of haar patiënten. De fysiotherapeut is expert in houding en beweging. De diëtist is expert op het gebied van voeding. Een erkende leefstijlcoach met een achtergrond als diëtist of fysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen in het gezondheidscentrum 3.0.

Gezondheidscentrum 3.0  wil een platform bieden aan huisartsen die leefstijlinterventie willen integreren in hun gezondheidscentrum.  Initiatiefnemers cq huisartsen gezondheidscentrum 3.0 willen met elkaar kennis delen , kennis opdoen en elkaar versterken met een gemeenschappelijk doel.

Zorg wordt gepland rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel . En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn. De medisch specialist werkt zelf ook in een netwerk. Gezondheidscentrum 3.0  (eerstelijn, tweedelijn , derdelijn )Het gaat om preventie, vroegdiagnostiek en zelfmanagement bij ziekte door middel van e-health

Het concept Gezondheidscentrum 3.0 zal uitgewerkt worden in een plan van aanpak.

 Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is van cruciaal belang bij het verbinden van preventie, zorg en welzijn
Gezondheidscentrum 3.0 is een landelijk initiatief. 

Initiatiefnemers / Huisartsen 

Gezondheidscentrum 3.0 is geïnitieerd door het landelijk platform van DAI Artsen  en wordt ondersteund door verschillende lectoraten:

Hogeschool Saxion

Frits Oosterveld  “Welzijn en Geluk”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Annet de Lange “Succesvol oud worden op het werk”

Hogeschool Rotterdam

 Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk”

Hogeschool Zeeland

Olaf Timmermans  Lector Healthy Region”

Fred van Eenennaam “Waardegedreven zorg”

Adrie Bouma studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is ‘The barrier-belief approach’

17 April 2019 – Symposium: Dokter & Bewegen – Gezonde wijkaanpak (GLI) 3 PE-punten. Start: 17:00 uur Amersfoort. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waar de oplossing binnen het sociaal domein of leefstijladvisering ligt.