Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl”

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl”. Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing voor 4 punten (ID nummer: 347900) 

– Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten
– Cluster 2: medisch specialisten
– Cluster 3: sociaal geneeskundigen
– Physician Assistants.

Training Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl”

Je kent ’t vast wel; het gevoel dat jouw advies niet of nauwelijks aan komt bij een patiënt. En toch is gedragsverandering cruciaal! Iemand overtuigen of aandringen om te veranderen, werkt vaak niet. Met motiverende gespreksvoering helpt jouw patiënten om hun tegenstrijdige gevoelens over iets te onderzoeken en hun innerlijke motivatie te versterken. Op die manier ontstaat er een groter commitment om te veranderen. Uitgangspunt daarbij: motivatie kun je niet aanbrengen, wel ontlokken! Met aandacht voor de ambivalentie bij de patiënt is veel te bereiken.

Motiverende gesprekstechnieken helpen patiënten het verschil te zien tussen hun werkelijke gedrag en hun gewenste gedrag, en laten ze zelf onder woorden brengen wat ze kunnen doen voor een betere gezondheid.

In deze interactieve training staat ervaringsgericht leren centraal. De training is gebaseerd op de theorieën van de grondleggers van Motivational Interviewing, William Miller & Stephen Rollnick.

Inhoud training
Tijdens de training, die vooral ervaringsgericht is, wordt gewerkt met wat zich aandient. Hierbij komen de volgende aspecten naar voren:

  • basishouding van Motiverende gespreksvoering
  • non-verbale communicatie
  •  gesprekstechnieken: reflectief luisteren, samenvatten, doorvragen
  •  fases van motiveren: aansluiten, focussen, ontlokken, plannen
  •  verandercirkel van Prochaska & Di Clemente

Duur training 1 dagdeel (4 uur).

Incompany training: Door heel Nederland en op locatie. 

Kosten incompany scholing: € 1250 ,00 inclusief BTW, voorbereiding, digitale trainingsmateriaal,Exclusief kilometervergoeding á 0.19 per km. Voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via info@dai-artsen.nl

Evaluatie 8,3 (o.b.v. 100 deelnemers)

Prima, zeer zinvolle scholing, praktisch, heel bruikbaar, nuttig, stilstaan en bewustwording, belangrijk voor je vakgebied, veilige leeromgeving, zeer de moeite waard, stof tot nadenken en tot in de praktijk brengen, inspirerend, praktisch, veilige setting; het oefenen met acteur heeft zoveel meerwaarde

Blog: Ouders motiveren tot gezond gedrag, een dagelijks dilemma van artsen en verpleegkundigen

Presentatie SymposiumConnect 12 december 2019