Huisartsennieuws

Het belang van een vertrouwenspersoon. Wanneer doe je aangifte van een incident?

Door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Door de toenemende druk in de eerstelijnszorg ontvangt SSFH steeds meer signalen van huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra over agressie en ongewenst gedrag van patiënten tegen het personeel in de huisartsenzorg.
Daarom is hierover een special gemaakt, met informatie over o.a. het belang van een vertrouwenspersoon, situaties wanneer je aangiftes doet van een incident, 3 vragen en antwoorden aan een vertrouwenspersoon en nog veel meer.
Lees de volledige SSFH Special ‘Vertrouwenspersoon’:

Beter inzicht en meer eigen regie door de patiënt. De leergang Werken in een Achterstandswijk

De leergang bestaat uit een e-learning en twee praktijkdagen waarin je je opgedane kennis uit de e-learning over het werken in een achterstandswijk leert toepassen. De leergang ademt de principes van Krachtige basiszorg uit en is daarom een dijk van een basis voor praktijken en organisaties die aan de start van Krachtige basiszorg staan. In de e-learning leren deelnemers aan de hand van ervaringsverhalen van professionals, casussen en cijfers uit de achterstandswijk meer over de werkwijze Krachtige basiszorg en over de onderwerpen samenwerken, zelfzorg, bewoners en het ontstaan van de achterstandswijk.

De e-learning is nu ook beschikbaar voor wijken buiten Utrecht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ernst-Jan Wind. ernstjan@krachtigebasiszorg.nl

De zorg van Levi & Van Santen

Deze week hebben Marcel Levi en Hans van Santen het over de toenemende agressie in de zorg, hoogleraren die passende zorg niet zien gebeuren, enthousiaste jonge dokters en het ontslag van zorgmedewerkers met long Covid. Dit en meer in de wekelijkse podcast De zorg van Levi & Van Santen.

https://podcast.medfeed.nl/levi-van-santen-89

Huisartsenpraktijk Hohmann & De Vet is onlangs begonnen met Spreekuur.nl.

Huisarts Femke Hohmann vertelt in deze video waarom haar praktijk koos voor digitale huisartsenzorg.

Zeg nee tegen agressie

Zeg nee tegen agressie: omgaan met agressie, interculturele communicatie. 4 pe-punten ABAN

-Hoe ga je om met verschillende vormen van agressie, wanneer er sprake is van emotie of grensoverschrijdend gedrag?

 -Hoe ga je om met situaties als mensen zichzelf vooral géén corona aanpraten, met voorbeelden als ze hoesten, klinkt het van ‘ja dokter, dat heb ik altijd rond deze tijd van het jaar’

-Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?

www.zegneetegenagressie.nl

Een pilletje helpt niet tegen eenzaamheid

In steeds meer gebieden ontdekt men Welzijn op Recept, een relatief eenvoudige interventie met grote effecten. Ook de regio Noord-Kennemerland is enthousiast. Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot Welzijn op Recept in Castricum en Alkmaar delen Sandra Zwolsman, regio-adviseur bij ZONH en Elisa Uijl van huisartsenkoepel HONK de eerste, positieve, ervaringen en de plannen voor vervolgstappen.

In opdracht van en in nauwe samenwerking met huisartsenkoepel HONK (Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland) probeert advies- en implementatiebureau ZONH Welzijn op Recept op te zetten, te implementeren en verder uit te rollen in dit gebied in Noord-Holland met ongeveer 280.000 inwoners. Dit in het kader van HONKs streven zorgprofessionals in de eerstelijnszorg en specifiek huisartsen te faciliteren bij het leveren van goede, laagdrempelige en toekomstgerichte zorg. Beide organisaties hebben multidisciplinair werken hoog in het vaandel staan, een aanpak die kenmerkend is voor Welzijn op Recept. Bij deze interventie werken immers huisartsen en praktijkondersteuners samen met het sociaal domein. Bovendien zijn ook de gemeente, andere organisaties en soms de zorgverzekeraar erbij betrokken. Dat gebeurt ook in Noord-Kennemerland. Sandra: “Zorgverzekeraar VGZ biedt ons via Versterking Eerstelijnsgelden en het Achterstandsfonds financiële steun voor het opzetten van Welzijn op Recept in deze regio. Het gaat echt om co-creatie, ook gemeentes hebben bijgedragen in de financiering van de pilots.”

Per gemeente verschillend

De aanpak doorloopt verschillende stappen: “We kijken in de gemeenten in hoeverre er behoefte is aan Welzijn op Recept en of die interventie daar wenselijk is”, aldus Sandra. “De uitvoering kan per gemeente verschillen. Wij noemen dat ‘couleur locale’.” Een voorbeeld: in Alkmaar wordt Welzijn op Recept breed ingezet, ook in relatie tot andere problematiek zoals financiële en/of huisvestingsproblematiek, terwijl Castricum de interventie is gestart vanuit het programma Een tegen Eenzaamheid.

“Voor de start, in de verkenningsfase, voeren we gesprekken met alle bij Welzijn op Recept betrokken partijen en we kijken welke patiëntengroep in een bepaalde gemeente daarvoor het meest in aanmerking komt. Het is belangrijk dat de huisarts dat scherp heeft. Wanneer die bijvoorbeeld te zware psychische problematiek doorverwijst, dan loopt het sociaal domein vast. Bij doorverwijzen van te lichte gevallen, is het risico dat potentiële WoR-patiënten worden gemist. Het is essentieel dat huisartsen weten wat Welzijn op Recept is en wie zij kunnen verwijzen. Bovendien kunnen ze juist in de samenwerking, met korte lijnen, samen kijken dat ze elkaar kunnen vinden. Bij een goede terugkoppeling, wanneer de welzijnscoach vertelt wat hij of zij heeft gedaan en hoe het is afgelopen en nu met de patiënt gaat, kan de huisarts op grond daarvan ook denken: ik heb nog zo iemand. Die zou daar ook weleens mee gebaat kunnen zijn.” Elisa: “Het gezamenlijk opstellen van het samenwerkingsdiagram en het bieden van het overzicht van de welzijnsmogelijkheden vormen de basis voor de implementatie.”

Waar staan we nu?

In Alkmaar en Castricum is Welzijn op Recept eind 2020 gestart. Sandra: “De pilot is in Castricum inmiddels geëvalueerd en in Alkmaar zijn we daarmee een eind op weg.” In Castricum zijn er geslaagde bemiddelingstrajecten ingezet, waarbij de deelnemers hun kwaliteit van leven met 1 tot 3 punten hoger beoordelen door de deelname aan Welzijn op Recept. Daarnaast heeft Welzijn op Recept gezorgd voor een betere samenwerking tussen het sociaal domein en de deelnemende huisartsenpraktijken.

De samenwerkingspartners besloten in hun enthousiasme de positieve evaluatie breed te delen. Ze hebben daartoe een filmpje gemaakt (zie www.zonh.nl, nieuws, Welzijn op Recept in gemeente Castricum in beeld). Sandra: “Het filmpje is goed ontvangen. Geen heel verhaal, maar op een korte manier wordt Welzijn op Recept inzichtelijk gemaakt.”

Hoe nu verder?

“We willen de evaluatie en monitoring verbeteren. Dat gebeurde tot nu toe met Excel-bestanden, tijdrovend om in te vullen en omslachtig. Natuurlijk is het meten van het effect van Welzijn op Recept, met harde gegevens, lastig. We pakken het nu andersom aan, niet per patiënt, maar vanuit de doelen: Hoe gaat de samenwerking? Hoe is de kwaliteit van leven van de patiënt verbeterd?” Er is daarom een vragenlijst ontwikkeld, die gemakkelijk in te vullen is en minder tijd kost. “Daarna gaan we in gesprek met de huisarts en de welzijnscoach voor verdere uitleg. Als in de antwoorden bepaalde dingen opvallen, vragen we wat we daaraan kunnen doen. Én we halen de succesverhalen eruit.” Alles gebeurt in nauwe afstemming met de huisartsenkoepel. Elisa: “De praktijkmanagers vervullen een sleutelrol bij de vertaling van het concept naar de wijk en praktijk.”

Voor meer informatie over de uitdagingen van samenwerken lees ook het boekje: “Welzijn op Recept – de uitdagingen van samenwerking tussen zorg en welzijn”

Voor meer succesverhalen download of bestel ook het boekje “Pareltjes van Welzijn op Recept”

Het belang van leefstijl en preventie . Jochen Mierau , hoogleraar economie van de volksgezondheid

Goede volksgezondheid is voorwaardelijk voor het functioneren onze samenleving. Zonder gezonde
Nederlanders valt de economie stil, wordt geen zorg verleend, zijn er geen mantelzorgers en geen
vrijwilligers in de sportkantine. De overheid heeft een belangrijke rol in het beïnvloeden van de
omgeving waarin burgers proberen gezonde keuzes te maken. Daarmee heeft de overheid nu de kans
om de kaders van de leefomgeving zo inrichten dat gezondheid voorop staat.

Zeg nee tegen agressie!

Schreeuwen, schelden, pesten, roddelen, spugen, ongewenst aanraken, bedreigen of zelfs een klap uitdelen. Professionals in zorg en welzijn hebben dagelijks te maken met agressie en ongewenst gedrag. In contact met patiënten en cliënten, maar ook met hun familie, vrienden of bezoekers. 

Uit onderzoek van PGGM&Co en het Ministerie van VWS blijkt dat 74% van de professionals in zorg en welzijn het afgelopen jaar te maken had met agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Speciaal voor de huisartsen en andere zorgverleners (die in de achterstandswijken werkzaam zijn), is deze geaccrediteerde scholing ontwikkeld, voor 4 pe-punten ABAN. 
De insteek van deze scholing is vrij praktisch en er wordt ingespeeld op de praktijk.

Klik hier voor meer informatie.

Vitaal Café (online): zin en onzin van gezonde app. 18 november 2021

Wat willen we doen en vooral niet doen om gezond te blijven? TOPFIT Citizenlab Preventie deed hiervoor onderzoek naar de app SamenGezond. Wat kunnen we leren van de uitkomsten? Elke ter Huurne en Johan van der Zwart nemen ons hierin mee tijdens het online Vitaal Café op 18 november, van 12 tot 13 uur. Ze delen de resultaten van het onderzoek en leggen uit wat dit voor bestaande en toekomstige gezondheidsprogramma’s betekent.

Over het onderzoek

Ligt er verband tussen zorgtechnologie, gebruikers, processen en de plaats waar ze de technologie gebruiken? Deze en andere vragen onderzocht TOPFIT Citizenlab Preventie rondom de app SamenGezond. Zoals:

  • Wie gebruikt de app?
  • En waarom?
  • Wie startte, maar haakte af? En waarom?
  • Hoe ervaren inwoners hun gezondheid?
  • Wat hebben inwoners nou eigenlijk nodig om die gezondheid beter te krijgen?
  • Welke rol heeft technologie hierin?

Ontdek meer over het onderzoek van TOPFIT Citizenlab Preventie.

Over de sprekers

  • Elke ter Huurne was jarenlang onderzoeker bij Tactus Verslavingszorg. Sinds vorig jaar zet ze haar kennis in als hoofddocent/onderzoeker Gezondheidsbevordering & Preventie voor TOPFIT Citizenlab en Hogeschool Saxion. Bekijk hier het LinkedIN-profiel van Elke ter Huurne.
  • Johan van der Zwart is postdoc-onderzoeker bij het departement of Science, Technology en Policy Studies (STePS) van de Universiteit Twente, in samenwerking met de Universiteit van Stravanger in Noorwegen. Hij let vooral op de interactie tussen technologie, mensen, processen en plaatsen. Bekijk zijn UT-profiel.

Meer weten? Aanmelden?

Dit Vitaal Café is een initiatief binnen het thema/de programmalijn: Vitaal Blijven. Mail voor meer informatie naar f.g.j.oosterveld@saxion.nl. Of meld u meteen aan door hieronder uw gegevens in te vullen. Het Vitaal Café is gratis voor iedereen.