Conflicthantering / Interculturele Communicatie

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast.

De Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen.

DAI Artsen en Bettery Instituut werken nauw samen om op het gebied van scholing & opleidingen ten behoeve van huisartsen , paramedici en andere zorgverleners. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn.

Geaccrediteerde scholingsaanbod: “Conflicthantering, Interculturele Communicatie”  

Conflicthantering, Interculturele Communicatie” wordt zowel In-company als open-inschrijving aangeboden.

Waarom deze training? 

1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan eisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond.  Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patient relatie.

Deze scholing wordt zowel in-company als open-inschrijving aangeboden.

Open inschrijving: “ Conflicthantering, Interculturele Communicatie”  

Accreditatie : 4 Pe-punten  ABC1

Open Inschrijving :  Sart 13:00, einde 17:00 uur. Kosten  € 150,- inc BTW

Dinsdag 24 maart  S2M Utrecht, Hoog Catharijne  Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht

woensdag 25 maart S2M Eindhoven, Torenallee 24, 5617 BD Eindhoven

Dinsdag 12 mei : S2M Den Haag, Rijswijkseplein 786, 2516 LX Den Haag

woensdag 14 mei : S2M Utrecht, Hoog Catharijne  Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht

Doelgroep: Huisartsen , POH-ers

Open inschrijving : voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via ANVH.

Kosten incompany scholing: € 1250 ,00 inclusief BTW, voorbereiding, digitale trainingsmateriaal,Exclusief kilometervergoeding á 0.19 per km. Voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via ANVH.

Conflicthantering, & Interculturele Communicatie 

Deze training is geaccrediteerd is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing voor 4 punten.

Waarom deze training? 

1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan eisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond.  Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts-patient relatie.

Voor een goede samenwerking met patiënt is het ook belangrijk om voorlichting te geven, prioriteiten te stellen en soms als coach te fungeren. Hierbij hoort het correct gebruiken van handelen vanuit jouw eigenheid door het stellen van grenzen en aangeven van limieten. Dit wordt vaak lastig wanneer er veel emoties in het spel zijn.

Wanneer er namelijk emoties in het spel zijn (en vaak zijn deze in het spel bij moeizame interacties) dan is het niet meer mogelijk om het consult goed voort te zetten voordat deze emoties zijn herkent en erkent. Dit vraagt van de arts ook inzicht in zijn eigen emoties.

Deze nascholing gaat hier dieper op in en vergroot hiermee de mogelijkheid om eigen emoties te parkeren om er zo beter voor de patiënt te zijn.

Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan consulten met conflict (boosheid, agressie of eisen). Je krijgt praktische handvaten en er wordt geoefend.

Tijdens deze training wordt er specifiek aandacht besteed aan patiënten van verschillende culturele achtergronden.

Na deze training heeft u inzicht en de vaardigheden om aan te sluiten (niet verwarren met aanpassen) bij een grote diversiteit aan cliënten van verschillende culturele achtergronden. Dit draagt bij aan een prettig en veilig contact tussen zorgverleners en hun cliënten.

Door meer aandacht te hebben voor de wisselwerking en overdracht van arts-patiënt en het onderkennen van negatieve reacties die een patiënt bij je oproept is het mogelijk om effectiever om te gaan met moeilijke consulten. Dat betekent betere communicatie, leukere consulten en meer energie over de hele dag!

Doelstelling en resultaat 

Interculturele verbinding : Bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, communicatie en perceptie. Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de communicatie cq interactie. Hierna bent u in staat cultuurverschillen te overbruggen in de interactie met cliënten.

Conflicthantering: 

Herkennen van emoties, conflicten en de verschillende vormen van agressie. Emoties en spanning reguleren en daardoor sterker in je schoenen staan. Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren

Voor wie?

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. De training is zeker ook geschikt voor praktijkmedewerkers, doktersassistenten, praktijkondersteuners huisartsen (POH), verpleegkundigen en zorgprofessionals in het algemeen

Vorm

De training kent een zeer persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. Er wordt gewerkt met geprepareerde praktijkcases en cases van de deelnemers zelf. Simulaties met trainings-acteurs worden ingezet in afstemming op de leervragen en de cases die worden ingebracht. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt waarbij o.a. wordt gewerkt vanuit opdrachten, dilemma’s, observatie, ervaringen en in het laatste dagdeel kunt u uitgebreid oefenen met de trainingsacteur. Dit alles is gebaseerd op een gedegen methodisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

Planning:

Deze InCompany training wordt uitgevoerd zowel in de ochtend als in de middag of desgewenst in de avond. De deelnemers beoordelen deze praktische training met 8,5.

Open inschrijving : voor deze nascholing zijn de algemene voorwaarden van Academy Inc / DAI van toepassing. Indien je akkoord gaat dan kun je aanmelden via ANVH. 

Conflicthantering, Interculturele Communicatie” wordt zowel als aparte scholing als aanvullend programma Bettery GG/ZZ Leergang aangeboden.

Lees ook:

Cultuurverschillen belangrijke communicatiebarrière bij huisarts

Diabetes type 2, Leefstijl & laaggeleterdheid, lastige consulten, moeilijke emoties, conflicthantering interculturele verschillen en zorgbeleving