Omgaan met uitdagende patiënten – LVB

Omgaan met uitdagende patiënten – LVB

Het omgaan met patiënten die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben, kan voor huisartsen een uitdaging vormen. Tijdens een scholing in een huisartsenpraktijk in Amsterdam gaven deelnemers aan moeite te hebben met het herkennen van dit gedrag en ervaren zij het als lastig om invloed uit te oefenen op het gedrag van deze patiënten.

Een veelvoorkomende uitdaging voor zorgprofessionals en artsen is om de patiënt op een niveau te benaderen dat voor hen toegankelijk is. Een belangrijke vaardigheid hierbij is het formuleren van vragen of uitleg die begrijpelijk zijn voor de patiënt.

Een andere uitdaging is dat zorgprofessionals beleefd willen blijven en vermijden om confronterend over te komen. Hierbij zoeken ze naar een indirecte manier om hun punt over te brengen. Een essentiële vaardigheid is echter om zaken duidelijk en direct aan te kaarten wanneer nodig.

Een derde uitdaging is het begrijpen van hoe motivatie echt werkt. Vaak zijn zorgprofessionals gewend om een beroep te doen op rationele argumenten om langdurig en gemotiveerd gedrag te bevorderen. Het vinden van alternatieve manieren om druk uit te oefenen kan lastig zijn. Hiervoor is een dieper inzicht in motivatie noodzakelijk.

Een huisarts geeft bijvoorbeeld aan dat een jonge vrouw veel wisselende seksuele contacten heeft en daardoor herhaaldelijk soa’s oploopt. De arts wil de patiënt bewust maken van de risico’s voor zichzelf en anderen. Hoe zou u dit gesprek starten?

Ook voor jullie praktijk zetten we onze kennis en ervaring in. Neem gerust contact op voor de planning van een in-company scholing.

Over de auteur

DAI administrator

Geef een reactie