Categorie Archief Uncategorized

Gemeente Rotterdam en Rijnmond Dokters slaan handen ineen

In de afgelopen maanden hebben Rijnmond Dokters en de directie Zorg, Welzijn en Preventie van de gemeente Rotterdam regelmatig samengezeten om te praten over hoe ze beter kunnen samenwerken, hoe ze vestigingsproblemen kunnen oplossen en hoe ze de zorgroute kunnen verbeteren. Dit overleg is nu een vast onderdeel geworden van hun samenwerking en heeft al concrete resultaten opgeleverd. Een van die resultaten is dat de gemeente Rotterdam het verwijssysteem van huisartsen, genaamd ZorgDomein, gaat implementeren.

Dit is het gevolg van een hechte samenwerking waarbij Rijnmond Dokters een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van deze nieuwe voorziening. Vraagwijzer, het portaal van de gemeente voor ondersteuning op verschillende gebieden, zoals geldzaken, vervoer, hulpmiddelen en begeleiding, zal vanaf halverwege 2024 toegankelijk zijn via ZorgDomein. Dit betekent dat Rotterdamse patiënten gemakkelijker toegang zullen hebben tot de juiste ondersteuning.

De gemeente Rotterdam zal ZorgDomein opzetten en vraagt een selecte groep huisartsen om feedback te geven voordat het systeem in gebruik wordt genomen. Zowel de gemeente Rotterdam als Rijnmond Dokters zijn verheugd over deze ontwikkeling en kijken uit naar verdere samenwerking.

Vraagwijzer is een gratis service van de gemeente Rotterdam waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning en advies bij verschillende vraagstukken, zoals zorg, gezondheid, financiën, juridische kwesties en thuisproblemen zoals huiselijk geweld.

Stichting Gezonde Wijkaanpak is een intiatief van DAI Artsen. In samenwerking met huisartsen, adviseurs en wetenschappers slaat De Stichting Gezonde Wijkaanpak de handen ineen om een brug te slaan tussen het medische en sociale domein.

De stichting richt zich op het bevorderen van Gezonde Wijkaanpak buiten de gebruikelijke zorgomgeving en binnen de lokale gemeenschap, met een sterke focus op samenwerking met en integratie binnen de eerstelijnszorg.

www.gezondewijkaanpak.nl

Leefstijl versus medicatie in de huisartspraktijk

Een groep van vier huisartsen in opleiding in de regio Leiden is bezig met de onderwijsmodule “Innovatie”. Binnen deze module willen ze graag de balans tussen leefstijlinterventies en medicatie in de huisartsenzorg onderzoeken. De huisartsen in opleiding zijn benieuwd naar de mening van collega’s over dit onderwerp. De vragenlijst neemt zo’n 5-10 minuten in beslag. Alvast bedankt voor het invullen. Het resultaat zal binnenkort worden bekendgemaakt.

Om meer inzicht te krijgen in dit thema, verzamelen we ervaringen over het gebruik van leefstijlinterventies in de huisartspraktijk.

Met vriendelijke groeten, Charlotte Brouwer, Arnaud Mansour, Nicolette Noorda en Maureen van der Schinkel

Nulpraktijk oprichting regio Zwolle-Hardenberg

Max televisie Expeditie Nederland documentaire “Tekort aan huisartsen” met Huisartsen Erika Steenbergen en Han Mulder over nieuwe nul praktijken in de regio op initiatief van de huisartsen om het praktijkhouders te kort aan te pakken. Door Jolande Verheij, Verslaggever Actueel, RTV Oost.

Verbetering van Zorg voor Mensen met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

Het Onderbelichte Probleem

In Nederland lijden twee tot drie miljoen mensen aan aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Deze patiëntengroep voelt zich vaak niet gehoord, veroorzaakt aanzienlijke kosten en leidt tot frustratie bij zowel zorgverleners als patiënten. Carine den Boer, een ervaren (kader)huisarts met een passie voor het verbeteren van de zorg voor mensen met ALK, benadrukt de ernst van dit onderbelichte probleem.

De Missie van Carine den Boer

Carine den Boer, een gepromoveerd huisarts, heeft een missie: de zorg voor mensen met ALK verbeteren en een brug slaan tussen somatische en psychologische zorg. Ze erkent dat ALK een groot, maar vaak genegeerd onderwerp is, met weinig gespecialiseerde kennis in de gezondheidszorg.

Belang van Juiste Informatie

Carine heeft onlangs als expert meegewerkt aan een item van EenVandaag over ALK-patiënten met een verslaving aan voorgeschreven opiaten. Ze streeft ernaar om de juiste informatie over ALK te verspreiden in de media, omdat ze vaak onnauwkeurigheden opmerkt die tot verkeerde interpretaties leiden.

Het Belang van Erkenning door Huisartsen

Volgens Carine worden ALK-patiënten vaak niet serieus genomen vanwege de complexiteit van hun klachten. Ze benadrukt het belang voor huisartsen om deze patiëntengroep serieus te nemen, zodat zij zich gehoord voelen en hun klachten adequaat kunnen worden behandeld.

Een Persoonlijke Uitdaging voor Huisartsen

Carine moedigt haar collega huisartsen aan om het helpen van ALK-patiënten te zien als een interessante uitdaging. Ze vergelijkt het proces met het oplossen van een unieke puzzel bij elke patiënt, waarbij individuele benaderingen vereist zijn.

Het ultieme doel van Carine is om het bewustzijn over aanhoudende lichamelijke klachten te vergroten onder huisartsen en hen te trainen in het omgaan met ALK-patiënten. Ze zet zich actief in om accurate informatie over ALK te verspreiden en zo de kennis over dit onderwerp te vergroten.

Bekijk de Video: Carine den Boer legt ALK verder uit

Dit artikel is eerder gepubliceerd @ HWF

Huisarts Liesbeth Vos over wijkgericht werken . Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland.

Huisarts Liesbeth Vos

Interview met huisarts Liesbeth Vos over wijkgericht werken in Wheermolen (Purmerend).

“De lijntjes tussen de organisaties zijn korter.”  

Wat was bij jullie de aanleiding voor wijkgericht werken?

“Het was eigenlijk heel praktisch begonnen. We waren zelf voor de praktijk opzoek naar een nieuwe ruimte. Hierdoor hadden we veel contact met de gemeente Purmerend en woningbouwvereniging Intermaris. Er wordt veel verbouwd, afgebroken en opnieuw opgebouwd in Purmerend. We kwamen er achter dat we als huisarts slecht wisten wat er speelde in onze eigen wijk.”

“Er zijn nu in onze wijk twee multidisciplinaire overleggen (MDO’s), ook wel wijknetwerkoverleg genoemd. Het ene overleg is gericht op leefbaarheid in de wijk en vooral over de kwetsbare buurtbewoners met multiproblematiek. Het andere overleg is toegespitst op jeugd/jongeren. De wijknetwerkoverleggen doe ik samen met Miriam Smit en Floor Groot. Bij het MDO ouderenzorg speelt mijn POH-er Anita Reus een grote rol in de organisatie. Wij zijn de trekkers geweest, maar er is bij alle partijen, zeker bij jeugd, een grote behoefte voor meer en beter samenwerken met de huisarts.”

Hoe werkt een wijkgericht MDO? 

“Ik vind dat een MDO niet te abstract moet zijn. Wél graag concrete dingen! In het begin was het vooral elkaar leren kennen. Wie zitten er aan tafel en hoe kunnen we elkaar bereiken voor afstemming? Daarnaast hebben we samen ook de AVG in combinatie met het overleg bekeken. Een van de deelnemers zei treffend: ‘Als het ten goede komt van de patiënt moet de AVG niet in de weg staan.’ Welke informatie er gedeeld wordt, verschilt per organisatie.”

Wat zijn voor jou de voordelen van wijkgericht werken?

“Weten wat er speelt in de wijk! Dat komt ten goede van de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk en uiteindelijk van onze patiënten. Het is super leuk om een wijknetwerk op te bouwen. Enthousiaste professionals die met liefde en aandacht werken in dezelfde wijk. Dat geeft enorm veel plezier in je eigen werk als huisarts.”

“Doordat je elkaar kent uit de MDO’s is het makkelijker samenwerken. Ik kan als huisarts de sociale problemen nu ook ergens kwijt. Daarnaast is het handig om eerder op de hoogte te zijn. We moeten af van ad hoc zorg en brandjes blussen. Je kunt sommige zaken niet voorkomen, maar je kunt het wel aan zien komen en er rekening mee houden. Zo kan ik nu bijvoorbeeld snel contact leggen voor afstemming met de contactpersoon van het MABZ (Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (GGD ZW) in onze eigen wijk. Deze partij schakelt op zijn beurt weer snel met de wijkconsulent van de woningbouwcoöperatie bij een kwetsbare patiënt bij verwaarlozing of multiproblematiek.”

“Tijdens het overleg wordt er ook vaak besproken welke organisatie/persoon je voor een bepaalde casus kunt inschakelen. De sociale kaart is best ingewikkeld. Zo’n overleg is dan een handig middel.”

Zijn er ook concrete voorbeelden waarbij wijkgericht werken in het voordeel van de patiënt is?

Liesbeth roept direct en enthousiast een volmondig ja. “De lijntjes tussen de organisaties zijn korter. Er kan nu veel sneller bijvoorbeeld verslavingshulp ingeschakeld worden als mijn patiënt een terugval heeft.”

“Voor het thema ouderenzorg werkten wij al wijkgericht met De Zorgcirkel en Evean. Verschillende disciplines haken, waar nodig, aan bij een overleg waar casuïstiek wordt besproken.”

Gebruik je ook nog speciale tools om wijkgericht te werken?

“Wij gebruiken VIPLive. Je hoeft maar één bericht te maken. Ontvangers zien welke actie er nodig is en wie wat oppakt. Voorheen moest ik er meerdere telefoontjes/mailtjes aan wijden. Ook was het vaak een gedoe met het overzicht hebben van de betrokken zorgverleners rondom een patiënt. Het netwerk om de patiënt staat nu in het systeem, daardoor heb je meer overzicht en AVG-proof!”

Heb je een tip voor anderen?

“Het kost tijd, maar dat is het meer dan waard. Investeer er in. Bedenk ‘wat kan ik zelf als huisarts en waar heb ik anderen voor nodig?’ Begin en wacht niet tot dat een ander de eerste stap zet. Wijkverpleegkundigen hebben hier ook uren voor. Ieder heeft zo zijn eigen specialisme en eigen invalshoek. Juist door beter samen te werken versterken we elkaar.”

Vanuit DAI artsen / Gezonde Wijkaanpak delen we positieve ervaringen, uitdagingen en kansen met betrekking tot wijkgericht werken. DAI verzamelt relevante items, interviews en andere bronnen. Voor ideeën, best practices en interviews, neem gerust contact met ons op via e-mail: redactie@dai-artsen.nl.

Omgaan met uitdagende patiënten – LVB

Het omgaan met patiënten die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben, kan voor huisartsen een uitdaging vormen. Tijdens een scholing in een huisartsenpraktijk in Amsterdam gaven deelnemers aan moeite te hebben met het herkennen van dit gedrag en ervaren zij het als lastig om invloed uit te oefenen op het gedrag van deze patiënten.

Een veelvoorkomende uitdaging voor zorgprofessionals en artsen is om de patiënt op een niveau te benaderen dat voor hen toegankelijk is. Een belangrijke vaardigheid hierbij is het formuleren van vragen of uitleg die begrijpelijk zijn voor de patiënt.

Een andere uitdaging is dat zorgprofessionals beleefd willen blijven en vermijden om confronterend over te komen. Hierbij zoeken ze naar een indirecte manier om hun punt over te brengen. Een essentiële vaardigheid is echter om zaken duidelijk en direct aan te kaarten wanneer nodig.

Een derde uitdaging is het begrijpen van hoe motivatie echt werkt. Vaak zijn zorgprofessionals gewend om een beroep te doen op rationele argumenten om langdurig en gemotiveerd gedrag te bevorderen. Het vinden van alternatieve manieren om druk uit te oefenen kan lastig zijn. Hiervoor is een dieper inzicht in motivatie noodzakelijk.

Een huisarts geeft bijvoorbeeld aan dat een jonge vrouw veel wisselende seksuele contacten heeft en daardoor herhaaldelijk soa’s oploopt. De arts wil de patiënt bewust maken van de risico’s voor zichzelf en anderen. Hoe zou u dit gesprek starten?

Ook voor jullie praktijk zetten we onze kennis en ervaring in. Neem gerust contact op voor de planning van een in-company scholing.

Beter Verwijs “Het online leefstijlverwijsplatform”

Leny Blonk – Centen is verpleegkundig specialist (Heelkunde, mammacare) en maakt al geruime tijd actief gebruik van Beter Verwijs, het online leefstijlverwijsplatform. In haar rol is ze het aanspreekpunt en spin in het web voor patiënten met (mogelijk) borstkanker. Leefstijl is hierin een belangrijk onderwerp als ze spreekt met haar patiënten.

“Vindt u het goed als we het over uw leefstijl gaan hebben?

Leny Blonk krijgt zelden een ‘nee’ als antwoord op deze vraag. Ze ontvangt patiënten die onderzocht worden op verdenking van borstkanker bij de radiologieafdeling. Bijna alle patiënten staan open voor het aanpassen van hun leefstijl als dat nodig is. Omdat deze ziekte levensbedreigend is, grijpen mensen naar alles wat ze zelf kunnen doen om hun kansen op herstel te vergroten.”

Het belang van een goed intakegesprek

Voorafgaand aan de operatie wordt er altijd een intakegesprek gehouden waarin patiënten uitleg krijgen over de operatie en het belang van een goede fysieke gesteldheid voorafgaand aan de operatie. Het Leefstijlroer, van Vereniging Arts en Leefstijl, een hulpmiddel dat inzicht geeft in de leefstijlwensen van de patiënt, wordt tijdens dit intakegesprek ook besproken. “Daarnaast geef ik aan dat er aanvullende begeleiding wordt geboden op alle aspecten rondom leefstijlverbetering zonder extra kosten voor de patiënt. Patiënten luisteren vaak met volle aandacht naar dit korte leefstijlgesprek. Ik heb ook echt wel patiënten die al jaren te veel drinken of flink overgewicht hebben en geen motivatie voelen om het leefstijlprobleem aan te pakken. Dat is oké. Je kunt als zorgverlener namelijk niet iedereen helpen. De gouden tip? Ik focus me op de succesverhalen en de stappen die ik zet met patiënten die wel aan de slag willen met leefstijlverandering. Bij de patiënten die niet gemotiveerd zijn, blijf ik leefstijl wel ieder consult agenderen als bespreekonderwerp. Nooit op een dwingende manier, patiënten moeten immers zelf een intrinsieke motivatie hebben om een leefstijlverandering te laten slagen.”

De connectie naar Beter Verwijs

Aan het einde van het intakegesprek krijgen patiënten van Leny het Leefstijlroer mee, waarmee ze zelf kunnen nadenken over hun leefstijl en welke veranderingen ze willen aanbrengen. Als patiënten openstaan voor leefstijlverandering, wijst Leny hen op het aanbod van Beter Verwijs, waar ze rustig de verschillende leefstijlbegeleidingen per thema kunnen bekijken. Deze interventies worden vergoed en kunnen helpen bij extra aandacht en motivatie vanuit de patiënt. “Zelfs als patiënten in eerste instantie de boot afhouden, grijpen ze later vaak terug naar de link naar Beter Verwijs en de leefstijlmogelijkheden wanneer ze blijvende klachten ervaren.” Leny blijft leefstijl bespreken en als een patiënt geïnteresseerd is, plant ze het zaadje en meldt de patiënt aan bij het online platform. Dit kost haar nog geen 10 seconden en het platform neemt het werk van contact tussen patiënt en begeleiding over. Het belang van leefstijlverandering in de zorg wordt hiermee benadrukt.

Keuzevrijheid in gezondheid: diverse opties voor persoonlijke leefstijlverbetering

“De patiënt heeft de vrijheid om te kiezen met welk thema hij of zij aan de slag wil. Er zijn verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor beweging met ondersteuning van de buurtsportcoach, die helpt bij het vinden van geschikt sport- en beweegaanbod in de eigen gemeente. Een andere optie is om te werken aan gewichtsverlies en te kiezen voor The Right Meal, die online voedingsadvies bieden en een voedingsplan opstellen dat past bij ieders zorgbehoefte, smaak en situatie. Voor mensen die hun slaapkwaliteit willen verbeteren, is er de mogelijkheid om slaapoefentherapie te volgen. Voor degenen die willen stoppen met roken zijn er programma’s zoals Rookvrij & Fitter of WeQuit beschikbaar.”

Terugkoppeling na keuze interventie

“Wanneer een patiënt besluit om via Beter Verwijs een leefstijlbegeleiding te volgen, krijg ik hier automatisch een melding van via het platform per e-mail.
Tijdens het nazorgtraject zien we patiënten in het eerste jaar regelmatig terug. Vanuit mijn rol verwerk ik in mijn rapportages dat er een verwijzing is gedaan naar Beter Verwijs en dat de patiënt is gestart met een interventie. Bij een vervolgcontrole kan ik zo stilstaan bij de ervaring van de patiënt in dit proces.”

Beter Verwijs is er voor iedere zorgverlener

“Niet alle zorgverleners zijn nog op de hoogte van de mogelijkheid om Beter Verwijs te gebruiken, maar het is voor iedereen beschikbaar. Zorgverleners zijn soms terughoudend om leefstijl te agenderen en door te verwijzen omdat het als extra werk wordt gezien. Met Beter Verwijs is het echter gemakkelijk geworden om te verwijzen naar leefstijlinterventies. Ik ervaar het verwijsproces als positief en misschien wel het aller belangrijkste: patiënten waarderen het enorm. Het standaard agenderen van leefstijl zou door zorgverleners mijn inziens ook een ‘must’ zijn om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk belang en de druk op de zorg waar mogelijk te verminderen. Volgens IZA 2022 is ongezond gedrag verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast.”

Wat verwachten huisartsen in België van artificiële intelligentie? (enquête)

Een enquête uitgevoerd door de AI en Digital Medicine Chair van de Université de Mons, in samenwerking met Medi-Sfeer en AI4Belgium, toont de verwachtingen en zorgen aan van Belgische huisartsen wat artificiële intelligentie (AI) betreft en biedt een uniek inzicht in de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met AI in de zorg. 

De ‘Barometer van AI-implementatie bij huisartsen in België’ is een innovatieve en ambitieuze enquête die het potentieel van artificiële intelligentie (AI) onderzoekt in een vaak verwaarloosd domein: de huisartsengeneeskunde.  

Terwijl AI zijn waarde al heeft bewezen in verschillende specialismen, zouden huisartsen, de eerste lijn in de gezondheidszorg, ook veel voordeel kunnen halen uit de opkomende technologie. 

Uit de barometer blijkt dat de belangstelling van huisartsen voor AI toeneemt. Meer dan 95% van de respondenten heeft van AI gehoord en 80% van hen zegt geïnteresseerd te zijn. Nederlandstalige artsen (51,6%) tonen significant meer belangstelling voor AI dan Franstalige artsen (29,16%), zonder verschil in praktijksetting of leeftijd.

Een globaal positieve visie
De respondenten zijn over het algemeen positief over de intrede van AI, met een mediaan van 58 op een schaal van 100. Maar de respondenten zijn verdeeld over de impact van AI in de komende vijf jaar, het belang ervan voor huisartsen en de impact ervan op de huisartsenpraktijk (mediaan van 50 voor elke vraag). Maar de deelnemers waren het eens over de voordelen van AI, zoals een grotere snelheid en betrouwbaarheid van de besluitvorming (76,6%), een kleiner foutenrisico (76,6%) en de mogelijkheid van meer gepersonaliseerde en op maat gesneden patiëntenzorg (63,9%).

Gebieden waarop de huisartsen de voorkeur geven aan de ontwikkeling van AI zijn ondersteuning van de analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten (88,6%), de ontwikkeling van preventieve en diagnostische acties (88,1%) en follow-up en monitoring van patiënten op afstand (76,2%). Maar er wordt ook gewezen op risico’s, zoals het verlies van sociale banden en de ontmenselijking van het werk (67,8%), het opduiken van nieuwe psychosociale risico’s (63,9%) en de afname van de belangstelling voor het werk (50,2%).

Verwacht wordt dat AI gevolgen zal hebben voor de dagelijkse praktijk van huisartsen, met name door een andere organisatie van het werk en een andere taakverdeling (80%), door een gemakkelijker beheer van werkstromen en roosters (80%) en door een verandering van zorgpaden en protocollen (76,6%).

Conclusie
De resultaten van de enquête tonen een toenemende belangstelling voor AI bij Belgische huisartsen, hoewel AI nog steeds grotendeels wordt geassocieerd met specialistische en ziekenhuisgeneeskunde. 

Voor dr. Giovanni Briganti, docent AI en Digitale Geneeskunde aan de Université de Mons, “geven de deelnemers aan de enquête een algemeen positief beeld van de implementatie van AI in de huisartsenpraktijk en identificeerden ze verschillende gebieden waarop AI een belangrijke impact zou kunnen hebben, zoals de analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten, de ontwikkeling van preventieve en diagnostische acties en de opvolging en monitoring van patiënten op afstand.”

Zorgen  
Maar huisartsen uiten ook hun bezorgdheid over de potentiële risico’s van AI, zoals de ontmenselijking van het werk, het ontstaan van nieuwe psychosociale risico’s en de verminderde belangstelling voor bepaalde taken. 

“Het is essentieel om met deze zorgen rekening te houden bij de ontwikkeling van nationale en internationale strategieën om AI in de medische praktijk te integreren”, zegt dr. Briganti. “Bovendien wijst de impact van AI op de dagelijkse praktijk van huisartsen erop dat de organisatie van het werk, de taakverdeling en de samenwerking tussen gezondheidswerkers opnieuw moeten worden bekeken. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een passend beleid en een dito opleiding om huisartsen te ondersteunen bij de overgang naar een huisartsenpraktijk mét artificiële intelligentie.” 

“Verder onderzoek is ook nodig om het begrip van de verwachtingen en behoeften van huisartsen met betrekking tot AI te verdiepen en om oplossingen op maat te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de specifieke noden van de sector.”

> Alle cijfers en zes infografieën

De resultaten van de enquête en de commentaren staan ook in Medi-Sfeer nr. 728.

Dit artikel is eerder verschenen in De Specialist