DAI-Huisartsen Platform

DAI-Huisartsen Platform

Zeven jaar na de oprichting van DAI Artsen wil ik een gekoesterd plan voortzetten. In de afgelopen jaren heb ik van een afstand diverse initiatieven en innovaties, hetzij via zorgverzekeraars, hetzij door verschillende marktpartijen, zien komen en gaan.

Ik deel de visie dat iedereen een eigen huisarts en kleinschalige praktijk verdient. Echter, de complexiteit van huisartsenzorg en het tekort aan personeel vereisen meer samenwerking en een integrale aanpak, met de huisarts als spin in het web.

Hoe meer autonomie en ondersteuning voor de huisarts, des te beter de zorg.

Graag wil ik het conceptplan “DAI-Huisartsen Platform: Innovatieve Oplossing voor Huisartsenpraktijken” onder de aandacht brengen, met de nadruk dat digitale innovaties enkel als middel en zeker niet als doel dienen.

Met een kerngroep van adviserende huisartsen en praktijkhouders wil ik werken aan de realisatie van het DAI-Huisartsen Platform.

Het betrekken van huisartsen is van cruciaal belang om innovaties te laten slagen. Huisartsen beschikken over diepgaande kennis van patiëntenzorg en medische processen. Hun ervaring en inzicht zijn essentieel voor het ontwikkelen van digitale oplossingen die in de praktijk echt effectief zijn. Zonder hun input kunnen innovaties de complexe en vaak subtiele behoeften van patiënten en zorgverleners missen.

Huisartsen spelen een cruciale rol in de zorgketen en hebben direct contact met patiënten. Als zij niet betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, is de kans groter dat zij deze niet promoten bij hun patiënten. Dit kan leiden tot een lage adoptiegraad en daarmee tot het mislukken van de innovatie.

Digitale innovaties moeten naadloos integreren in de systemen van huisartsenzorg om effectief te zijn. Zonder de betrokkenheid van huisartsen kunnen ontwikkelaars de praktische aspecten van integratie missen, wat kan leiden tot inefficiënties en uiteindelijk tot falen.

Patiënten vertrouwen op de aanbevelingen van hun huisartsen. Innovaties die worden ondersteund door huisartsen hebben meer kans om te worden vertrouwd en geaccepteerd door patiënten. Zonder deze ondersteuning kunnen nieuwe technologieën met scepsis worden bekeken en minder effectief zijn.

De betrokkenheid van huisartsen bij digitale innovaties is dus cruciaal voor hun succes. Ze brengen onmisbare kennis, ervaring en invloed met zich mee die essentieel zijn voor het ontwikkelen, implementeren en verfijnen van effectieve digitale oplossingen in de gezondheidszorg.

DAI-Huisartsen Platform: Innovatieve Oplossing voor Huisartsenpraktijken

Het DAI-Huisartsen Platform wil innovatieve oplossingen bieden voor de uitdagingen waarmee huisartsenpraktijken momenteel worden geconfronteerd. Door de drukte aan de telefoon te verminderen, patiënten meer regie over hun eigen gezondheid te geven en de communicatie tussen zorgprofessionals te verbeteren, draagt het platform bij aan efficiëntere en kwalitatief betere zorg.

Doelstellingen:

A. Verminderen van drukte aan de telefoon bij huisartsenpraktijken:

  • Inzet van flexibele zorgprofessionals op afstand om huisartsenpraktijken te ondersteunen tijdens periodes van onderbezetting, inclusief triage en administratieve taken.

B. Verhogen van de regie van patiënten over hun eigen gezondheid:

  • Informatievoorziening en e-healthoplossingen om patiënten beter geïnformeerd en meer controle te geven over hun eigen zorgproces.

C. Verbeteren van communicatie tussen huisartsen, medisch specialisten, en het sociaal domein:

  • Verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verhogen.

Ben je huisarts en wil je aansluiten bij een kerngroep van adviserende huisartsen? Neem dan gerust contact met mij op via e-mail: info@dai-artsen.nl of mobiel: 0641520679.

Met vriendelijke groet,

Rubik Nazarian


Overige informatie:

Academy Inc. is een scholingsbureau dat aan DAI is gelieerd. Vanuit de behoefte ontwikkelen we praktische scholingen met hoge waardering. Samen met mijn collega-trainers, psychologen en huisartsen verzorgen we praktische scholingen in de zorg met hoge waardering.

www.academyinc.nl

www.gezondewijkaanpak.nl


Over de auteur

DAI administrator

Geef een reactie