Zorgkosten

Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid : stijgende zorgkosten, onzinnige behandelingen en toenemende druk op de zorg brengen de houdbaarheid van de zorg in gevaar. Meer over actualiteit.

Passende zorg

De Nederlandse zorg wordt almaar duurder. Mogelijkheden voor diagnostiek en behandelingen breiden continu uit. Maar niet alle zorg is zinnig: soms is het niet nodig om een onderzoek uit te voeren of een behandeling voor te schrijven. . Meer over passende zorg.

Preventie

Voorkómen is beter dan genezen. Een gezonde leefomgeving en aandacht voor een gezonde leefstijl kunnen ervoor zorgen dat mensen langer gezond blijven.

Preventie richt zich op het bevorderen van gezondheid en het voorkómen van ziekte. Ook dat draagt bij aan zinnige en betaalbare zorg. Meer over preventie.

Relevante links