Wijkgerichte samenwerking. DOH zorggroep

DOH maakt zich sterk voor betere samenwerking tussen huisartsenpraktijken, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams in Zuidoost-Brabant. We sluiten daarmee aan op de kern van het beleid van onze partners: gemeenten, thuiszorginstellingen, huisartsenorganisaties en de zorgverzekeraars VGZ en CZ. 

Het doel van een meer wijkgerichte aanpak is mensen beter te kunnen helpen met hun gezondheid en welzijn. De onlangs ingevoerde regioprestatie ‘Wijkgerichte Samenwerking’ geeft huisartsen de mogelijkheid om hier extra tijd en energie in te steken.

Rol huisarts uitgebreid
Bij wijkgerichte samenwerking krijgt de rol van de huisarts een extra dimensie. De huisarts stelt zich
actief op als netwerker in de wijk, met een maatschappelijke, adviserende en coachende instelling. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams. En om nadere af afspraken op twee niveaus: 
• Tussen professionals onderling: huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige, sociaal domein.
• Met partners in de wijk, middels netwerkbijeenkomsten. 

Vervolgens moet dit alles onderdeel worden van de reguliere praktijkvoering. 

Regioprestatie
Om deze grote verandering te stimuleren en goed in te voeren, krijgen de huisartsenpraktijken in Zuidoost-Brabant extra ondersteuning. Met name in de startfase. Dit gebeurt via de regioprestatie ‘Wijkgerichte Samenwerking’. Hierover hebben de huisartsenorganisaties, waaronder DOH, afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars VGZ en CZ. 
De regioprestatie biedt huisartsenpraktijken de (financiële) mogelijkheid om te investeren in de transitie naar wijkgerichte samenwerking.

Doelen wijkgerichte aanpak
Met de wijkgerichte aanpak willen we het volgende bereiken: 

  • Duidelijke afspraken over taakafstemming en samenwerking met het sociale wijkteam, betrokken wijkverpleegkundigen en FACT-team. 
  • De zorgcoördinatie van een patiënt/burger die van meerdere professionals ondersteuning krijgt, is duidelijk afgesproken en in de praktijk geregeld.
  • Betrokken zorgverleners hebben meer zicht op de zorgbehoefte van patiënten en burgers doordat informatie wordt uitgewisseld. 
  • Er is meer en beter contact tussen huisarts, wijkverpleegkundige en sociaal wijkteam. 
  • Zorgverleners ervaren meer voldoening in hun werk. 
  • Patiënten merken de ander manier van werken op en zijn er tevreden over.

https://dohnet.nl/