Toekomstbestendig Landelijk Opleidingsplan #huisartsopleiding

Samen met vele deskundigen richt Huisartsopleiding Nederland het Landelijk Opleidingsplan (LOP) momenteel flexibeler in. Zodat we goed kunnen anticiperen op actuele uitdagingen voor huisartsen en actuele thema’s kunnen invlechten, zoals nu duurzaamheid, leefstijl, diversiteit en (digitale) innovaties in de eerstelijnszorg. Hoe bewegen we als opleiding mee? Lees hier meer over de revisie van het LOP.

Rol van huisarts

De maatschappij en de zorg veranderen in hoog tempo. De huisartsenzorg en het vak veranderen mee. De centrale rol van huisartsen is belangrijker dan ooit, om de zorg voor alle inwoners van ons land goed en betaalbaar te houden.

Huisartsen gaan vanuit die rol nog meer samenwerken met andere zorgprofessionals. Zij gaan steeds meer gebruik maken van nieuwe hulpmiddelen en zich doelgerichter bezig houden met preventie, leefstijl en duurzaamheid. De huisarts blijft zorg op maat leveren, door persoonlijk contact met de patiënt.

Deze rolvervulling vraagt om voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen, die de kernwaarden van de beroepsgroep blijven waarmaken: persoonsgericht, medisch generalistisch, continu en gezamenlijk. Huisartsen die zelf richting geven aan het veranderende vak en ervoor zorgen dat het vak haalbaar blijft en voldoening blijft geven.

Het leren vervullen van deze rol, stelt nieuwe eisen aan de opleiding van huisartsen. Hoe richten we de opleiding zo in, dat we huisartsen van de toekomst blijven opleiden? Met deze insteek reviseert de huisartsopleiding het Landelijk Opleidingsplan (LOP).

Meer achtergrondinformatie, lees je in het LOP op hoofdlijnen.