Teleconsultatie brengt medisch-specialistische zorg naar de patiënt

Teleconsultatie brengt medisch-specialistische zorg naar de patiënt

Met teleconsultatie krijgen patiënten via hun huisarts advies van een medisch specialist. Prettig voor patiënten, huisartsen én medisch specialisten. In Zuid-Holland-Noord biedt 97% van de huisartsenpraktijken teleconsultatie aan, dankzij een nauwe samenwerking met Alrijne Zorggroep Zorggroep en financiële ondersteuning van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Lees hoe Alrijne de implementatie en bekostiging heeft georganiseerd.

Advies op afstand

Teleconsultatie is een vorm van e-health waarbij huisartsen een medisch specialist op afstand kunnen raadplegen voor advies. Met behulp van digitale gegevensuitwisseling in de vorm van onder andere huidfoto’s, ECG’s en labuitslagen kan een medisch specialist op afstand advies uitbrengen zonder dat de patiënt wordt verwezen. Deze teleconsultaties maken het voor de huisarts mogelijk om de patiënt zelf te blijven begeleiden met ondersteuning van een specialist.

Toolkit voor snelle implementatie

Alrijne Zorggroep biedt teleconsultatie aan voor de specialismen cardiologie, neurologie, interne geneeskunde (inclusief nefrologie), dermatologie en wondgeneeskunde. Dankzij de hoge dekkingsgraad in de regio (97% van de huisartsen vroeg in 2021 minimaal 1 teleconsult aan) worden er maandelijks gemiddeld 600 teleconsulten uitgevoerd. Om de werkwijze snel (binnen 2 weken) te kunnen implementeren op nieuwe afdelingen ontwikkelde Alrijne een stappenplan. Die bevat onder meer:

  • Voorschriften voor een goede borging en uniforme werkwijze, zodat teleconsulten altijd binnen de afgesproken termijn van 3 werkdagen worden beantwoord
  • Templates voor gestructureerde teleconsult-formulieren waarmee een huisarts een digitale adviesvraag kan doen
  • Richtlijnen voor het regelen van praktische zaken zoals inloggegevens en communicatie

Helft minder verwijzingen

Uit een evaluatie van Alrijne blijkt dat teleconsultatie door alle betrokkenen wordt gewaardeerd. Patiënten hoeven in veel gevallen niet naar het ziekenhuis, maar ze hebben toch het gevoel dat de medisch specialist heeft meegekeken. Huisartsen zijn tevreden met de snelle en laagdrempelige manier om te kunnen overleggen met een specialist. Ook verdiepen zij hun vakkennis door deze samenwerking. En voor medisch specialisten is het voordeel dat zij de huisarts kunnen adviseren op basis van een concrete vraag – waar anders dan bij een telefonisch consult een passende vergoeding tegenover staat. In 40 tot 60% van de gevallen kon een verwijzing naar het ziekenhuis worden voorkomen.

Kosteneffectiviteit aantonen

Zoals vaker bij innovaties in de zorg is structurele bekostiging van teleconsultatie wel een uitdaging. Om de juiste vergoeding te kunnen berekenen moet aangetoond worden welke kosten er zijn bespaard door de inzet van teleconsultatie. Dat is in de praktijk lastig. Om de kosteneffectiviteit aan te tonen naar de verzekeraar toe heeft Alrijne Zorggroep een zeer uitgebreide data-analyse gedaan. Daarbij is per specialisme berekend welke DBC’s (dus verwijzingen) zijn voorkomen met teleconsultatie. Dankzij deze grondige analyse is er nu een goede business case waarmee Alrijne met de zorgverzekeraar en de eerstelijn in gesprek kan over duurzame en structurele bekostiging.

Dit artikel is gepubliceerd door de “De juiste zorg op de juiste plek”