“Samenwerken is de oplossing om goede zorg in de toekomst te garanderen” Cardioloog : Roderick Scherptong #huisarts

Inspirerende afwisseling
Cardiologie is een praktisch, afwisselend vak met veel patiëntencontacten. Dat maakt het inspirerend. Soms gaat het om acute situaties waarin je binnen enkele minuten een behandeling inzet. Een andere keer begeleid je patiënten voor een langere tijd en kun je met hem of haar alle opties afwegen. Juist omdat het hart zo belangrijk is, zijn mensen vaak angstig dat er iets mis is. Dat snap ik. Het is een uitdaging om iedereen snel en goed een antwoord te geven op alle vragen.

Een heel leven getekend 
Soms doe ik acute dotterbehandelingen bij jonge patiënten met een hartinfarct. Een groot infarct op jonge leeftijd tekent het leven. Het heeft een groot effect op ieder gezin. Dit soort ervaringen blijven je bij. Ik denk achteraf altijd terug aan die momenten.

Een ingewikkeld orgaan 
De werking van het hart is ingewikkeld. Er kan helaas veel mee mis gaan. Gelukkig kunnen we vandaag de dag goed uitzoeken wat de oorzaak is van een probleem en vervolgens een behandeling starten/inzetten. Er zijn verschillende manieren om het hart te onderzoeken, goed onderzochte medicijnen en steeds meer behandelmogelijkheden. Ik ben zelf betrokken bij het universitair onderwijs. Door anderen uit te leggen wat je doet, ga je zelf ook veel beter begrijpen waar je mee bezig bent.

Toekomstverwachtingen
Mijn vak zal komende jaren sterk veranderen, met name de organisatie van de zorg. Nu al is er bij langdurige zorg een intensieve samenwerking met de huisarts. Dat is goed. De groep patiënten met een hart- of vaatziekte wordt door vergrijzing steeds groter. Alleen door zorg te delen met de huisarts blijven wij voor iedereen beschikbaar. Hierbij wordt steeds vaker de vraag gesteld: hoe zetten we de beschikbare technologie in om de zorg beter en efficiënter te maken? Er komen meer mogelijkheden om gezondheid te monitoren, ziekten te diagnosticeren en de effectiviteit van behandelingen te volgen.

De rol van de cardioloog 
De patiënt krijgt meer te zeggen over de eigen zorg. Dat verandert ook onze rol. We worden meer coachend en raadgevend dan sturend, waardoor patiënten de gelegenheid hebben om zelf beslissingen te nemen waar dit mogelijk is. In Leiden onderzoeken we op welke wijze dit proces het beste vorm kan krijgen. Niettemin zullen er ook in de toekomst heel veel situaties blijven waarin patiënten en hun familie je vragend aankijken en jij de beslissing moet nemen.

Cardioloog : Roderick Scherptong


De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie