Samenwerken in de wijk als één team bij vragen rondom geldstress.


GEPLAATST OP 

Geldstress en gezondheidsproblemen gaan hand in hand. Wilt u in de praktijk aan de slag met dit urgente onderwerp? Dit jaar is er ruimte voor vier praktijken in Midden-Nederland om als gezondheidscentrum hieraan te werken. U krijgt de projecttijd vergoed vanuit het FAM, ook is er projectondersteuning vanuit de projectgroep en worden er diverse training gegeven over geldstress.

Geldstress en gezondheidsproblemen

Het bespreekbaar maken van geldstress door de eerstelijns professional draagt bij aan gezondheid. Chronische stress heeft via de hormoonhuishouding invloed op hart- en vaatziekten, diabetes, cognitieve achteruitgang, mentale gezondheid en het afweersysteem. Een inwoner die financieel moeilijk kan rondkomen loopt hierdoor meer gezondheidsrisico’s. In de eerste lijn komt er steeds meer aandacht voor de relatie van geldstress en gezondheidsproblemen. 

Lees verder via Fonds Acherstandswijken Midden-Nederland