Samen beslissen in de huisartsenzorg

Het gebruik van 3gv maakt patiënten bewuster dat er meerdere
keuzes mogelijk zijn, en dat ze mee kunnen beslissen. In
sommige situaties voelen patiënten overigens geen behoefte
om samen te beslissen, bijvoorbeeld wanneer ze te ziek zijn of
te emotioneel na slecht nieuws.