Richtlijn Corona-virus @nhgnieuws

Richtlijn Corona-virus

In de afgelopen dagen zijn er opnieuw besmettingen geweest met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. De ziekte die ontstaat na besmetting met dit virus heet COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). De casusdefinitie is aangepast.

Telefonische triage

De huisarts vraagt patiënten met koorts én luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of zij:

  • in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied* zijn geweest en zo ja, in welke plaats(en)
  • direct contact hebben gehad met patiënten met het coronavirus en zo ja, waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden.

Patiënten die koorts en luchtwegklachten hebben en recent in één van de risicogebieden* zijn geweest òf een risicocontact hebben gehad, mogen NIET naar de praktijk komen.

Casusdefinitie verdacht geval

De volledige casusdefinitie, opgesteld door het RIVM is momenteel als volgt:

Een persoon met:

  • koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie.**

OF

  • de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2.

Handelen bij verdenking coronavirus

Zie het stroomschema Telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij coronavirusinfectie.

Het is van belang dat een patiënt die zich bij u meldt met bovenstaande kenmerken NIET naar de praktijk komt. Neem telefonisch een anamnese af, waarbij u het volgende navraagt:

  • De aard van de respiratoire klachten en de ernst daarvan?
  • Wanneer de klachten zijn begonnen?
  • Is de patiënt in een risicogebied geweest? Zo ja, waar en wanneer precies?
  • Heeft de patiënt in een risicogebied ziekenhuizen bezocht en wanneer precies?
  • Heeft de patiënt contact gehad met iemand met COVID-19? Zo ja, waar en wanneer precies?

Meldplicht

Bij verdenking op COVID-19 belt de huisarts altijd direct de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD zal een huisbezoek afleggen om diagnostiek te doen.

Handelen bij klinische beoordeling

Als telefonische triage geen duidelijkheid geeft over de ernst van de klachten en de patiënt klinisch beoordeeld moet worden, dan gaat de huisarts op huisbezoek. Bij het huisbezoek worden persoonlijke beschermingsmiddelen geadviseerd (FFP2-masker, veiligheidsbril, vochtwerend halterschort en niet-steriele handschoenen).

Hoe te handelen als een patiënt toch in de praktijk is?

Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker. Neem contact op met de GGD.laptopE-learningadd0.0 punteneuro_symbol€ 0.00description

Omschrijving

Download het stroomschema Telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij coronavirusinfectie.

Meer informatie en veelgestelde vragen

De situatie is aan verandering onderhevig aangezien het gaat om een uitbraak met een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Dat geldt daarom ook voor de gegeven adviezen. Wij adviseren huisartsen om naast onze berichtgeving ook de berichtgeving van het RIVM over het coronavirus in de gaten te houden. Bekijk ook de pagina met veelgestelde vragen.business

Organisatie

camera_altbusinessNHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)publichttp://www.nhg.org