Praat je mee tijdens Roche Dialogues op 7 april 2020?

Shared Decision Making oftewel gedeelde besluitvorming is een belangrijke basis voor gepersonaliseerde zorg.

Arts en patiënt bespreken samen welke behandeling het beste past. Maar hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van die gesprekken, vragen de onderzoekers van de universiteit Leiden zich af. Waaraan is behoefte om het gesprek beter te laten verlopen? Wat kunnen onze inzichten op het gebied van de conversatie-analyse bijdragen?
Op advies van prof. Anne Stiggelbout, die in 2018 een Rochetalk hield over het onderwerp, zochten ze contact met ons. Het resultaat is een Roche Dialogue over gedeelde besluitvorming, waarin vanuit allerlei invalshoeken naar het thema gekeken wordt.

Hoe gaat gedeelde besluitvorming in zijn werk, als het gaat om kleine kinderen (Nanon Labrie), hoe kunnen we als zorgverzekeraar onze verzekerden ondersteunen bij een goede besluitvorming (Jacqueline Batenburg), waar lopen we in het ziekenhuis tegenaan; zo’n consult mag maar tien minuten duren! (Mieke Klerkx) én hoe empoweren we patiënten (Maaike Schuurman). Wat kan de talige studie van conversatie en dialoog bijdragen aan effectieve communicatie in de zorg (Roosmaryn Pilgram)?  De uitkomsten van de dialoogsessies geven input voor het onderzoek dat de onderzoekers willen gaan starten. 

De  Roche Dialogue vindt plaats op 7 april in Utrecht. In deze sessie gaat het dus over gedeelde besluitvorming, ook wel Shared Decison Making genoemd. Wat zijn jouw ervaringen daarmee en ideeën daarover? Wat is een goed gesprek? Hoe zorg je ervoor dat communicatie effectief verloopt? Wie heeft welke verantwoordelijkheid in een gesprek? En wat hebben we aan de kennis over dialoog uit andere disciplines dan de medische besliskunde?

Onder leiding van Inge Diepman, als dagvoorzitter,  brengen we alle geïnteresseerde partijen bijeen om vanuit praktijk en de talige studie van dialogen input te geven voor een gezamenlijke onderzoeksagenda voor de ontwikkeling van Shared Decision Making. Ben je erbij?
Meer weten over het programma?