Project cliënt met een langer durende zorgvraag in beeld. DOH zorggroep

De juiste zorg op de juiste plaats, daar draait het ook bij dit project om. Soms hebben cliënten langdurig behandeling en consulten nodig. “Hoe mooi zou het zijn”, zegt Angela van der Dungen, projectleider van dit project en werkzaam als POH-GGZ bij DOH, “als deze mensen zorg krijgen in de S-GGZ als dat nodig is en op momenten dat hij of zij minder ondersteuning nodig heeft, dit dichtbij vanuit de huisartsenpraktijk geboden wordt”. Cyntia Blaauw (GGzE) vult aan dat door goede samenwerking, opschaling van zorg snel weer mogelijk is en dat deze cliënt dan niet opnieuw op een wachtlijst komt. Door dit te kunnen garanderen is het voor de betrokkenen ook minder eng om het houvast bij de S-GGZ (tijdelijk) los te laten. Het zetten van deze stap geeft de persoon juist ook zelfvertrouwen, wetende dat het vangnet er blijft mocht het nodig zijn.

Dit vraagt nogal wat van de partijen. De cliënten die hiervoor in aanmerking komen, worden in beeld gebracht. Goede onderlinge afstemming en nauwe samenwerking tussen de behandelaars is een voorwaarde.

Begin van dit jaar is gestart met het definiëren van de doelgroep. Hiervoor zijn inclusiecriteria opgesteld. Aan de hand daarvan hebben GGzE, Apanta en Novadic-Kentron een lijst met cliënten opgesteld, die in aanmerking komen voor terugverwijzing naar de huisarts.

Deze terugverwijzing wordt pas in gang gezet na overleg tussen de behandelaars én met instemming van de cliënt. Dit is een logistieke uitdaging. Het gaat gemiddeld om 1 of 2 patiënten per huisartsenpraktijk. Begin november worden de patiënten die ingeschreven zijn in de praktijken van de GGZ-kaderartsen vanuit DOH, SGE en Pozob individueel besproken in een overleg met de behandelaars vanuit GGzE.

Ben je geïnteresseerd in dit project of heb je vragen? Neem dan contact op met
Angela van den Dungen, a.vandendungen@zorggroepdoh.nl of
Cynthia Blaauw, Cynthia.Blaauw@GGZE.nl