Persoonsgerichte zorg bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Huisarts Mark van der Wel @vilans

Persoonsgerichte zorg bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt

Huisarts Mark van der Wel van wijkgezondheidscentrum Lindenholt: ‘In onze wijk wonen veel mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. De afgelopen jaren zagen we veel mensen op het spreekuur met welzijnsvragen verhuld als medische vraag. Ze komen bijvoorbeeld bij ons met hoofdpijnklachten. Als we dan doorvragen, blijken er vaak ook welzijnsproblemen spelen. Dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak.’

Samenwerken met sociale wijkteams

Mark: ‘De komst van de sociale wijkteams betekende een nieuwe rol voor iedereen. Artsen mogen bijvoorbeeld niet meer direct doorverwijzen naar maatschappelijk werk. De vanzelfsprekende samenwerking viel daarmee aanvankelijk weg. Met ons ontwikkeltraject willen we komen tot nieuwe samenwerkingsvormen. Met steun van Vilans gaat het best goed met de proeftuin. We zetten langzaam maar gestaag stappen in de goede richting.’

Gezamenlijke ambitie formuleren

De proeftuin startte met een samenwerkingsanalyse met alle betrokken partijen. ‘We wilden eerst een gezamenlijke ambitie formuleren. Een persoonsgerichte benadering en positieve gezondheid zagen wij als relevante onderdelen van het plan van aanpak. Daarna volgde een sessie met wijkbewoners en twee bijeenkomsten met huisartsen en leden van het sociaal wijkteam.’

Bewoners denken mee

Met input uit die bijeenkomsten bedachten zorg- en welzijnswerkers en bewoners het driegesprek. ‘De bewoners vonden het fijn om mee te denken,’ vertelt Mark. ‘Er was wel wat aarzeling. Over het algemeen zaten toch de wat gezondere bewoners aan tafel. Het driegesprek is niet zozeer voor hen, maar voor andere buurtbewoners met echte problemen op meerdere levensdomeinen.’

Tips

Goede samenwerking vraagt aandacht, tijd en elkaar fysiek ontmoeten. Dit is een van de lessen van de proeftuin. ‘Door aan het begin van het traject voldoende tijd te investeren in de samenwerking, krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Wij verwachten dat door de betere samenwerking en nog persoonsgerichter werken dan we al doen, de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt.’

Bij persoonsgerichte zorg is het de bedoeling dat de patiënt de regie neemt en gestimuleerd wordt tot een proactieve en veerkrachtige houding. De zorgverlener heeft een coachende rol.

Zorgverleners vinden het soms lastig om een goed gesprek aan te gaan met mensen met een chronische ziekte of beperking over eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en eigen regie. Wie heeft welke rol als het gaat om de omslag van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag? Bij persoonsgerichte zorg is het de bedoeling dat de patiënt de regie neemt en gestimuleerd wordt tot een proactieve en veerkrachtige houding. De zorgverlener heeft een coachende rol.

Volg ons op twitter : Samen Beslissen @partnerschap