Nieuwe module: Krachtige basiszorg – meer aandacht voor patiënten en meer rust in de praktijk. krachtige basiszorg #Rijmonddokters

16 juni 2022

Dat is in het kort wat het nieuwe programma ‘Krachtige basiszorg’ kan opleveren. Huisartsen David Oei en Marieke Out participeren met hun praktijken al een paar jaar in de pilot ‘Krachtige basiszorg’ en zijn enthousiast over de resultaten.

Het programma ‘Krachtige basiszorg’ kent de oorsprong in de wijk Overvecht in Utrecht. Overvecht is een wijk met veel patiënten met meervoudige problematiek, zoals armoede en overgewicht en de problemen die daaruit voortvloeien. Marieke Out: “Mijn praktijk is gevestigd in de Rotterdamse wijk Bloemhof en daar is deze problematiek eveneens bekend. Dus toen het programma vier jaar geleden als pilot landelijk werd uitgerold, wilde ik graag meedoen. Want de stress bij mijn patiënten in deze wijk is groot, maar wij waren hierdoor ook alleen maar brandjes aan het blussen. We konden daardoor niet de zorg bieden die we willen leveren.”

Van 10 naar 15 minuten

Ook de praktijk van David Oei in Crooswijk neemt al vier jaar deel aan de pilot: “Het programma biedt de mogelijkheid om met een financiële vergoeding meer aandacht te besteden aan verschillende aspecten rondom je patiëntenzorg. Er is extra financiële ruimte beschikbaar om vaker te overleggen met het sociale domein. Je hebt bovendien meer tijd te besteden aan het consult met de patiënt. Wij zijn van 10 naar 15 minuten per consult gegaan. Hierdoor kun je dieper ingaan op de klacht en de hulpvraag helderder krijgen. Zo kun je je als huisarts ook beter richten op het uitvoeren van je vak. Het verlengen van het consult zou ik dan ook iedereen aanraden.”

Marieke: “Bij hoofdpijn bijvoorbeeld spelen onderliggende psycho-sociale problemen dikwijls een grotere rol dan neurologische problematiek. Is zo’n patiënt gebaat bij een hulpverlener uit de wijk of moeten we juist kijken naar manieren waarop we de patiënt een stuk regie in het leven kunnen teruggeven? Met dit programma heb je meer tijd om op verschillende dimensies te kijken naar wat er speelt en wat de patiënt nodig heeft.”

Extra handjes

Het programma kan ruimte geven om extra personeel aan te nemen in de praktijk. Marieke: “Wij hebben de consultaties kunnen verruimen door een extra verpleegkundig specialist in dienst te nemen. Zij neemt een deel van de spreekuren over en vangt spoedjes of vragen tussendoor weg, zodat wij ons ongestoord kunnen verdiepen in consulten. Ook hebben we een praktijkverpleegkundige aangenomen die het probleem achter het probleem opzoekt. Zij kent de wijk op haar duimpje en heeft een flexibele agenda, waardoor ze patiënten kan nabellen, visites kan doen of andere zorginstanties erbij kan betrekken. Hierdoor is de rust bij iedereen op de praktijk toegenomen. En we hebben nu ook ruimte om maandelijks casuïstiek te bespreken met welzijnsorganisaties, de wijkagent en thuiszorg.”

David: “Wij hebben juist meer huisartsen ingeschakeld. Dat betekent echter niet dat het verlengen van het consult van 10 naar 15 minuten op termijn leidt tot stijging van 50 procent van je inzet. In het begin zul je meer huisartsen, of verpleegkundig specialisten moeten inzetten. Meer tijd voor de patiënt leidt uiteindelijk wel tot minder bezoek in de praktijk, waardoor je wat terug kunt in je bezetting. Het belangrijkste is dat we weer tijd hebben in onze consulten om mensen goed aan te horen en te begeleiden. Daardoor is de druk bij ons op de praktijk minder. En als je rustiger bent, kun je betere zorg leveren en verloopt het consult uiteindelijk sneller.”

Klein beginnen

Krachtige basiszorg is niet voor elke praktijk beschikbaar. De module is volgens David en Marieke vooral interessant voor drukke praktijken met veel patiënten met psycho-sociale problemen. Marieke: “Praktijken die ermee aan de slag gaan, zou ik wel adviseren om klein te beginnen en niet meteen een aantal mensen in dienst te nemen. En neem je hele praktijk mee in het proces. Dan kan de assistente ook meekijken van ‘hé, die patiënt is een tijd niet geweest, misschien moeten we eens nabellen.’ Zo houd je de aanpassingen dicht bij de bestaande werkzaamheden van de praktijk.”

David: “Ik zou graag een oproep willen doen aan de zorgverzekeraar om hier in de toekomst verder op in te zetten. Wanneer dan ook de invulling vervolgens wat meer aan de beroepseer van de huisarts wordt overgelaten, zal dat enorm schelen in het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis.”

Meer weten?

Krachtige basiszorg is niet voor iedere praktijk beschikbaar. Twintig praktijken hebben een uitnodiging ontvangen om van deze module gebruik te maken. Wellicht wordt het programma in de toekomst breder inzetbaar.

Meer weten? https://rijnmonddokters.nl/modules/krachtige-basiszorg