Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023 Radboudumc

Snel, nauwkeurig en veilig beslissen op de huisartsenpost en bij spoed in de dagpraktijk zorgt ervoor dat patiënten zo snel mogelijk de juiste (spoed)zorg krijgen. Hierdoor kan de doorstroming in de hele zorgketen efficiënter verlopen. Vanaf 15 maart kunnen huisartsen en triagisten (en geïnteresseerden) zich met Triagegame.nl verbeteren in dit beoordelings- en beslisproces (triage). De game wordt bovendien opgenomen in de landelijke huisartsopleiding.Triagegame.nl is een initiatief van Boukje van Dijk van het Radboudumc, en is ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en triagisten.

Astrid Scholl, programmamanager multidisciplinaire en acute zorg bij InEen: “Het triageproces is essentieel binnen de acute huisartsenzorg om te voorkomen dat er een onnodig beroep op de acute zorg wordt gedaan. Daarbij zorgen triagisten voor een veilige regulering van de patiëntenstroom. InEen omarmt dan ook het initiatief van Radboudumc waarbij huisartsen en triagisten het triageproces spelenderwijs nog beter kunnen doorgronden.”

Beperkte spoedcapaciteit

Onze huisartsenzorg is 24/7 toegankelijk, maar zowel overdag als in de avond-/nacht-/weekenduren hebben we te maken met een beperkte capaciteit. Om de beperkte capaciteit van spoedzorg goed en veilig te kunnen organiseren wordt triage toegepast bij aanmelding van een patiënt. Huisartsen en triagisten zijn samen verantwoordelijk voor een goed lopend triageproces. Deze triage heeft als doel om met een beperkt aantal vragen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de patiënt gebruik makend van de Nederlandse Triage Standaard. 

Wel eindverantwoordelijk, nauwelijks geschoold

Initiatiefnemer van de game is huisarts Boukje van Dijk. Naast haar baan als huisarts is zij curriculumcoördinator van de vervolgopleiding tot huisarts aan het Radboudumc. Boukje heeft vaak dienst op de huisartsenpost en is onder ander eindverantwoordelijk voor het werk van de triagisten. 

“Als huisarts word je opgeleid om zo goed mogelijk een diagnose te stellen. Het bepalen van de urgentie is echt een andere tak van sport, waarvoor je als huisarts nauwelijks wordt opgeleid maar wel eindverantwoordelijk bent. Bovendien is een goedlopend triageproces van groot belang voor het functioneren van de hele spoedzorgketen. Dit vraagt snelle en goede triage zonder dat patiëntveiligheid in het geding komt. Soms bellen patiënten met vragen die echt zonder risico kunnen wachten tot de volgende dag, zodat ze bij de eigen huisarts kunnen worden behandeld, denk hierbij bijvoorbeeld aan klachten van overmatig oorsmeer of onveranderde chronische klachten, zoals aanhoudende lage rugpijn.”

Samen met huisartsen, triagisten en de specialist in spoedzorgonderwijs Schola Medica, ontwikkelde zij met financiering door het HDS-fonds de Triage Game. De eerstelijns branchevereniging InEen omarmt de game en biedt het aan alle leden aan.

De Game

Triagegame.nl is de eerste webbased en open source scholingsgame binnen de spoedzorg. Het is bedoeld voor iedere huisarts en triagist die het triageproces wil begrijpen of zich hierin wil verbeteren. De game is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard (NTS). In de game leer je spelenderwijs en in een levensechte setting, hoe triage werkt, welke vaste criteria aan bod komen en wat potentiële valkuilen zijn. 

Aan de slag

In de game ga je als triagist aan de slag en word je meegenomen in de denk- en beslisroute van de triagist. Je wordt gebeld door een patiënt met een hulpvraag en stelt een aantal vragen (triage) om snel te bepalen met welke urgentie en door welke zorgverlener de patiënt moet worden gezien (of niet). Aan het eind van het gesprek krijg je de ‘score’ te zien; heb je de juiste vragen gesteld en de juiste vervolghandelingen ingezet?

De totale game duurt ongeveer 60 minuten en kan steeds opnieuw worden gespeeld. Je kunt de game op 3 levels spelen met op elk level vier patiënten. Tussendoor stoppen is ook geen probleem, de game “onthoudt” waar je bent gebleven op hetzelfde device. 

De Stichting Nederlandse Triage Standaard zorgt voor updates van de game, zodat het een goed oefeninstrument blijft.

Samenwerkingspartners

Het initiatief en de inhoudelijke expertise komen van huisartsen verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen werkten mee aan een prototype, waarmee de financiering vanuit het HDS-fonds verkregen is. IJsfontein ontwikkelde de game en Schola Medica is als eigenaar verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. De Stichting Nederlandse Triage Standaard zal de Game van updates blijven voorzien.

Via Schola Medica en Huisartsenopleiding Nederland krijgt de Triage Game een vaste plek in het onderwijs. De eerstelijns branchevereniging InEen omarmt de game en biedt het aan alle leden aan.