Netwerkzorg / U-prevent

Vroege signalering van risico’s vormen de basis voor preventie aanpak. Het kiezen van de juiste aanpak, op het juiste moment vraagt goede ondersteuning door 1) op basis van data tijdig risicoprofiel in te kunnen schatten 2) op basis van wetenschappelijke kennis (al dan niet ondersteund met collegiaal consult) beslisondersteuning te bieden 3) het netwerk in beeld te hebben van zorgverleners die de passende zorg kunnen bieden.

Huisartsen zien met grote regelmaat patiënten die een bepaalde mate van risicoprofiel hebben voor ernstige chronische aandoeningen zoals diabetes, nierfalen, cardiovasculair lijden, etc.

Dit risico profiel wordt ingeschat op basis van een aantal waarden. Data analitisc kunnen deze analyse vergemakkelijken en verfijnen.

Data en datagedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de langdurige zorg. Er wordt aan deze pagina gewerkt .

Welkom op de nieuwe U-Prevent site ontwikkeld door Ortec en UMC Utrecht

Deze website is ontwikkeld door ORTEC en UMC Utrecht voor persoonlijke bepaling van het risico op hart- en vaatziekte. De clinical-decision support tool is aangepast en CE-markering volgens de MDR is in voorbereiding. Het gebruik van deze site is gratis.