Medisch beslisondersteunende systemen. #huisartsenzorg

In de huisartsenzorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van medisch beslisondersteunende systemen. Maar wat vinden huisartsen van deze systemen? Wat zijn de redenen om het systeem wel of niet te gebruiken? Bent u huisarts en wilt u ons helpen om deze vraag te beantwoorden?

Dit onderzoek richt zich op de mening van huisartsen over een medisch beslisondersteunend systeem (BOS) en bestaat uit 3 delen.

In het eerste deel stellen wij u vragen over uzelf, uw ervaring met een BOS en uw houding ten opzichte van Zorg ICT, zoals HIS, KIS, zorgdomein en OZOverbindzorg. In het tweede deel laten we u een animatie zien van een BOS dat nu ontwikkeld wordt binnen het Europese Back-UP project. Het laatste deel bestaat uit vragen naar uw houding ten opzichte van deze BOS. In totaal zal het invullen van deze vragen 10 tot 15 minuten duren. 

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment besluiten om te stoppen met deze vragenlijst, zonder een reden hiervoor te geven. Alle persoonlijke data die wij verzamelen met dit onderzoek zal worden geanonimiseerd en niet terug te leiden zijn tot individuen. De geanonimiseerde resultaten kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke publicaties.  

Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Ilse Moes (I.Moes@bvthoon.nl), masterstudent Health Informatics UVA of Stephanie Jansen-Kosterink (s.jansen@rrd.nl), onderzoeker bij Roessingh Research and Development. Als u akkoord gaat met de informatie hierboven, dan kunt u op de knop hieronder klikken om te starten met het onderzoek.

Ik doe vrijwillig mee aan deze studie en weet dat ik op elk moment kan stoppen met deelname.