Lokale Preventieakkoorden @VNG_gezondheid / Multidisciplinair online magazine @leefstijlleeft

Het Nationaal Preventieakkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Meer dan 70 organisaties hebben zich gecommitteerd, de VNG is een van de ondertekenaars. Naast preventieve inzet is het belangrijkste doel in het hele land een beweging op gang te brengen dan wel te versterken, ook bij gemeenten. Veel gemeenten zetten al in op preventie, ook op andere thema’s. Gemeenten die (verder) aan de slag gaan met preventie vinden op deze pagina handvatten, inspiratie en informatie over het VNG-ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden.

ONDERSTEUNINGSTEAM LOKALE PREVENTIEAKKOORDEN: PRAKTISCHE ONDERSTEUNING EN BUDGET

Procesbegeleiding, het faciliteren van bijeenkomsten, meelezen met conceptteksten van het lokaal preventieakkoord, meedenken met de integrale benadering van preventie, inhoudelijke input en financiële ondersteuning. Het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden staat u bij met raad en daad op het gebied van lokale preventieakkoorden of op één van de thema’s uit de akkoorden (denk aan roken). Neem contact met ons op via lokalepreventieakkoorden@vng.nl.

Lees verder>>>>>

Multidisciplinair online magazine.

Er zijn door het hele land mooie bewegingen gaande omtrent preventie en leefstijlgeneeskunde. Met dit magazine brengen we alle initiatieven en disciplines samen om de impact te vergroten Dit is het podium om elkaar te informeren en inspireren om leefstijlinterventies en preventie (in de breedste zin) te integreren in de zorg. Van wetenschap naar praktijk, voor en door zorgverleners, -wetenschappers en -organisaties.  

Leefstijl & Preventie: Leefstijl Is..