Internist en praktijkondersteuner houden samen diabetesspreekuur

Soms verloopt een behandeling bij een diabetespatiënt onvoldoende goed en zijn er bijvoorbeeld onbegrepen hypo’s of glucoseschommelingen. In Almere kunnen huisartsen patiënten sinds 2015 doorverwijzen naar een gezamenlijk diabetesspreekuur van een internist en een praktijkondersteuner. Zo kunnen onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen worden.

Eenmalig consult door internist

Het diabetesspreekuur is een initiatief van het Flevoziekenhuis en de Zorggroep Almere. Alle huisartsen in Almere kunnen verwijzen naar het spreekuur, al vindt er wel een voorselectie plaats door een kaderhuisarts diabetes. Tijdens het spreekuur kan de internist aanvullende vragen stellen en advies geven aan de patiënt. Het consult is eenmalig en de behandeling wordt niet door de internist overgenomen. Standaard bespreken de dienstdoende internist en praktijkondersteuner de consulten na, waarna zij een brief opstellen voor de behandelaar met de bevindingen, de conclusie en het advies.

Voordelen voor de patiënt

Voor patiënten is het prettig dat zij bij hun eigen huisarts en praktijkondersteuner onder behandeling kunnen blijven, maar dat een medisch specialist wel meekijkt en advies geeft. Bijkomend voordeel is dat het gezamenlijk consult niet ten koste gaat van het eigen risico.

Lerend effect

De werkwijze werpt op meerdere manieren vruchten af: grofweg driekwart van de patiënten die op het spreekuur zijn geweest, kon geholpen worden binnen de eerstelijn. Daarnaast is er sprake van een lerend effect onder praktijkondersteuners en huisartsen. Dankzij de terugkoppeling uit het gezamenlijk consult doen zij nieuwe kennis op waardoor ze uiteindelijk meer patiënten zelf kunnen helpen.

Brede samenwerking rond diabetespatiënten

Het diabetesspreekuur staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een bredere samenwerking tussen huisartsen en het Flevoziekenhuis in het kader van ketenzorg voor diabetespatiënten. Zo is er elke 2 à 3 maanden overleg tussen kaderhuisartsen diabetes, internisten, de betrokken praktijkondersteuner en de projectmanager om afspraken en richtlijnen af te stemmen. De korte lijnen en het intensieve contact vergemakkelijken de samenwerking aanzienlijk en zorgen voor onderling vertrouwen. Andere succesfactoren van deze werkwijze zijn een goede financiering (dankzij de inzet van een internist vanuit de ketenzorg) en een eenduidig aanspreekpunt binnen het Flevoziekenhuis voor vragen vanuit de praktijkondersteuner.

Tip: maak verwachtingen expliciet 

Als tip geeft de initiatiefnemer mee dat het belangrijk is om goed met de betrokken partijen te bespreken wat ieders verwachtingen zijn en daarnaast heldere verwijscriteria op te stellen. Verder is een vaste ruimte voor het spreekuur een belangrijke voorwaarde.

Dit artikel is gepubliceerd door de “De juiste zorg op de juiste plek”