Innovatiecyclus als onderdeel van de Digitale Zorg. Jan Rombout : KNO-arts , MBA Medische data

Transformatie:

Door de innovatiecyclus te starten kunnen er ‘best practices’ geïmplementeerd worden, zodat de zorg kwalitatief beter en efficiënter wordt.

De zorgprocessen lopen nu vaak chaotisch, omdat zorgprofessionals bijna alles uit hun hoofd doen. Deze video gaat in op wat we morgen praktisch kunnen doen: het implementeren van aanbevelingskaarten waarmee de zorg geharmoniseerd kan worden. Door beter te documenteren en vrije teksten te labelen kan er gerapporteerd worden, goede statistiek gedaan worden en kunnen er met Artificial Intelligence (als ‘Machine Learning’ en ‘assisted learning’) steeds meer ‘best practices’ geïdentificeerd worden.

Het doel is om alleen nog waarde-toevoegende zorg leveren en de rest te schrappen, dat kan als de innovatiecyclus op gang is. Door nieuwe ‘best practices’ snel te implementeren met de aanbevelingskaarten kan iedereen altijd de beste zorg krijgen. 

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovatiesnetwerkzorg, gezonde wijkaanpak en andere relevante thema’s in de zorg op linkedin en via de nieuwsbrief. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren ? redactie@dai-artsen.nl