HUISARTS EN WIJKTEAM WERKEN SUCCESVOL SAMEN IN HUISARTSPRAKTIJK BREEZAND. Huisarts Arstrid Irene van Heusden

BREEZAND – Net als op andere plekken in Nederland kampen ook in Hollands Kroon jongeren met verschillende sociaal en/of medische problematiek. Voor een snelle en efficiënte aanpak van deze problemen is een goede samenwerking tussen huisartsen en de wijkteams cruciaal.

Bij huisartspraktijk Breezand werken huisarts Van Heusden en wijkteammedewerker Renate Metselaar al enige tijd nauw samen, naar volle tevredenheid.

In het voorjaar 2016 hoorde huisarts Van Heusden dat Incluzio de Wmo en Jeugdzorg ging organiseren in Hollands Kroon. Heel even dacht ze “daar heb je weer zo’n partij die het allemaal gaat regelen”, maar die gedachte verdween al snel toen ze in gesprek ging met de sociaal ondernemer van Incluzio. Een goede zet, zo bleek. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat de dokterspraktijk een vaste deskundige wijkteammedewerker Jeugd in huis kreeg: klinisch ontwikkelingspsycholoog Renate Metselaar. Twee ochtenden in de week is Renate op locatie aanwezig. Zo kan huisarts Van Heusden jongeren met psychische of sociaal-maatschappelijke problemen direct naar haar doorverwijzen voor een eerste gesprek.

Erger voorkomen

Van Heusden: “Zodra ik tijdens een afspraak met een jongere patiënt merk dat Renate een rol kan spelen bij de begeleiding, schakel ik haar gelijk in. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. Zo kunnen we samen erger voorkomen.”

Metselaar: “Dat ik onder hetzelfde dak zit als de huisarts, maakt het voor kinderen en hun ouders minder ‘eng’ om naar mij toe te komen. Een verwijzing naar mij is een veel kleinere stap dan naar een meer gespecialiseerde zorginstelling buiten de wijk of gemeente. Die nabijheid en laagdrempeligheid zijn een groot voordeel.”

Korte trajecten

Metselaar biedt verschillende vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld bij ADHD, eet- of slaapproblemen, eenzaamheid, faalangst of somberheid. “Vaak is een kort traject bij mij in de praktijk al voldoende om de problemen te verminderen”, vertelt ze. “We begeleiden de patiënten zo dat ze zelf zoveel mogelijk de regie pakken en hun eigen netwerk inschakelen. Ik geef de jongeren daarvoor adviezen, denk mee over (praktische) oplossingen en verwijs hen zo nodig door naar gespecialiseerde jeugdzorg.”

“Overigens spelen er geregeld meerdere problemen tegelijk, ook binnen het gezin. Denk aan echtscheidingen, opvoedvragen, werkloosheid. Ik kijk naar het hele plaatje.”

Integrale oplossing

Behalve jeugdzorg bieden de wijkteammedewerkers van Incluzio Hollands Kroon ondersteuning bij veel andere vragen waar inwoners soms mee zitten. Bijvoorbeeld bij armoede en/of schulden , eenzaamheid, verslaving of (huiselijk) geweld. “Uit onderzoek blijkt dat huisartsen naast medische vragen veel sociaal-maatschappelijke problematiek op hun bordje krijgen”, vertelt Renate. “Wij kunnen de huisarts daarin aanzienlijk ontlasten. Wij pakken problemen integraal op en vullen elkaar dus mooi aan. Daarom willen we de samenwerking met huisartsen flink uitbreiden. Gezamenlijk kunnen we de inwoners van Hollands Kroon de ondersteuning geven die nodig is en ergere klachten voorkomen. En dat is waar het om gaat.”

De redactie van DAI publiceert met regelmaat relevante artikelen rond het thema digitale innovatiesnetwerkzorg, gezonde wijkaanpak en andere relevante thema’s in de zorg op linkedin en via de nieuwsbrief. Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren ? redactie@dai-artsen.nl