Huidige financiering bedrijfsgezondheidszorg prikkelt niet tot onafhankelijke arbodienstverlening en effectieve preventie van beroepsziekten @NCvB_AMC

Dit is één van de conclusies uit het dubbel-rapport Beroepsziekten in Beeld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Inspectie-SZW.

Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten, maar ook de belemmeringen om te leren van beroepsziekten, zijn er debet aan dat er nog steeds een te beperkte invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Zo komt de bedrijfsarts vaak niet toe aan zijn preventieve taken, omdat zijn tijd en aandacht volledig opgaat aan verzuimbegeleiding.

Volgens het RIVM staan slechte arbeidsomstandigheden (5%), na roken (9%) en ongezonde voeding (8%) in de top 3 van de belangrijkste oorzaken van de totale ziektelast in Nederland. Dus zelfs nog voor weinig beweging en alcoholgebruik. Dat vraagt om aandacht en actie. De beide rapporten zijn hier beschikbaar: Beroepsziekten in beeld | Rapport | Inspectie SZW