Gezonde Wijkaanpak

Gezonde Wijkaanpak, stichting io. 

Positioneren van gezonde wijkaanpak buiten de zorg en in de wijk, in samenwerking met en in aansluiting op de eerstelijnszorg.

Gemeenten als samenwerkingspartner  

De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door je leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20 % door je aanleg en genen.

Waarom : 

Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen, waarvan de oplossing buiten de zorg en binnen het sociaal domein ligt. De hulp die huisartsen hen kunnen bieden, is daardoor vaak niet passend en/of effectief. Het zou mooi zijn als mensen niet eerst patiënt moeten worden, voordat ze hulp krijgen. Het zou mooi zijn als mensen die hulp nodig hebben, hulp krijgen omdat ze mens zijn. Alleen op deze manier werken we samen toe naar passende zorg.

Doelstelling: 

  • Positioneren van gezonde wijkaanpak buiten de zorg en in de wijk, in samenwerking met en in aansluiting op de eerstelijnszorg. 
  • Samenwerking tussen sociaal domein en eerste lijn, huisartsen, apothekers en de wijkverpleging;
  • Positioneren van de huisartsenzorg/zorgverleners in de breedste zin van het woord.
  • Aantrekkelijker maken van praktijkhouderschap.
  • Huisartsenzorg als sterke basis.
  • Digitalisering vanuit de kernwaarden van de huisartsenzorg.
  • Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

Samenwerkingsvormen zijn essentieel om de eerste lijn en het sociaal domein te verbinden en te versterken.

Als de eerstelijnszorg (huisartsen, wijkzorg en lichte geestelijke gezondheidszorg) instort of vastloopt, zal de druk op het sociaal domein zowel in volume als in kosten onvermijdelijk toenemen. Gemeenten hebben alle belang bij een goede samenwerking met partijen in de zorg.

Vanuit Stichting Gezonde Wijkaanpak wordt helderheid verschaft rond datgene wat er in de huisartsenpraktijk hoort en wat niet. Het verschaffen van helderheid naar buiten wat betreft de behoeften van de huisartsen vormt een van de speerpunten van de stichting.

Zowel gemeenten als huisartsen hebben alle belang bij een gezonde wijkaanpak.

Bestuur: 

Isabel van Hövell-Ullmann : Huisarts, LHV ambassadeur, Help de Huisarts Verzuipt!

Walter Schrader: Huisarts, Arts rampenbestrijding

Rubik Nazarian: Initiatiefnemer DAI Artsen

Bestuursleden:

Annet Boom: Huisarts , praktijkhouder, opleider

Francoise Langens: Huisarts, gezonde wijkaanpak

Peter Felen: Bedrijfskundige en psycholoog

Pieter Severijns: Adviseur, strategie en bekostiging

Stichting “Gezonde Wijkaanpak” wordt ondersteund door verschillende lectoraten:

 Henk Rosendal “Lectoraat de Gezonde Wijk”

Olaf Timmermans  “Lector Healthy Region”

DAI Artsen : focus op gezondheid in plaats van ziekte, eigen regie en keuzevrijheid, personalisering van de zorg, menselijkheid en solidariteit. Momenteel zijn er ruim 8000 artsen verbonden aan DAI Artsen- platform.