Gemiste kans! Rube van Poelgeest

Rube van Poelgeest, denktank voor informatietechnologie in de zorg.

De Wetenschappelijke Raad voor het  Regeringsbeleid (WRR) publiceerde  afgelopen 10 september een rapport  van 377 pagina’s (!) met de titel ‘Kiezen  voor houdbare zorg. Mensen, middelen  en maatschappelijk draagvlak’. De WRR  is een onafhankelijke denktank voor  de Nederlandse regering.  

Ik was blij verrast, want eindelijk ligt  er een lange termijnvisie op de zorg.  Althans, dat zou je zeggen. Technologie  krijgt ongetwijfeld een belangrijk  aandeel in deze visie, dacht ik. De WRR  concludeert echter dat ook technologie  weinig soelaas biedt om te voorkomen  dat ons zorgsysteem uit de hand loopt.  We moeten ons dus voorbereiden op  het meest negatieve scenario, wat  betekent: prioriteren. Kunt u zich die  discussie voorstellen, met de recente  discussie in het achterhoofd over de  dreigende code zwart in ziekenhuizen?  

Toegegeven, het rapport besteedt veel  aandacht aan ‘technologie in de zorg’.  Het is wat betreft zeer lezenswaardig.  Maar hoe zit dat met die twijfel van de  WRR aan het potentieel van de inzet  van technologie? Momenteel kost  technologie in de ziekenhuizen naar  beschouwing.

Dat is nou net de  essentie voor het succesvol inzetten van  technologie. Om met Porter te spreken:  “Automating broken inefficient service  delivery processes only delivers  more-inefficient broken processes”.  Vanwege gebrek aan (wetenschappe lijk!) onderzoek kan de WRR niet  inschatten wat systeeminnovatie  oplevert. In plaats van hiervoor  krachtige aanbevelingen te doen,  benadrukt de Raad de noodzaak om  ‘prioritering’ te gaan voorbereiden.  Gemiste kans! 

Ongeveer gelijk met het ‘visierapport’ van de WRR publiceerde Marcel Levi – u weet wel, die van Amsterdam en Londen – een column. Daarin stelt hij: “Betaal zelfstandige klinieken lagere tarieven voor dbc’s, geef ziekenhuizen meer”. Maar helaas valt dergelijke effectieve innovatie in het huidige vastgeroeste bestel niet te verwachten. Toetreders zoals zelfstandige klinieken zijn vaak wel in staat om bestaande structuren te doorbreken. Of wat dacht u van bijvoorbeeld de initiatieven van de St Maartens- en de Andros Kliniek?

Hoopgevend in dit verband is het initiatief van 28 regionale ziekenhuizen om het Expertisecentrum Zorgalgo- ritmen op te richten. Initiatiefnemer Bart Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO van ziekenhuis St Jansdal: “Je kunt de techniek wel op orde hebben, maar het is nog belangrijker dat dokters en verpleegkundigen overtuigd zijn van het nut van AI-voorspellingen in hun dagelijkse werk en dat het naadloos geïntegreerd is in hun dagelijks handelen”. Kijk, dat is nou eens een mooi initiatief! Ligt het overigens niet meer op de weg van de UMC’s om dergelijk initiatieven te nemen? Noblesse oblige zou ik zeggen!

Dit blog is uitgegeven door de uitgeverij DNU