Gemeente en huisartsen gaan verder met POH-Jeugd

Donderdag 18 juni 2020

Burgemeester en wethouders zijn erg tevreden met de eerste resultaten die sinds september vorig jaar zijn behaald dankzij de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd bij de 6 huisartspraktijken in onze gemeente. Deze conclusie is voor het college aanleiding om ook de komende 2 jaar dit initiatief voort te zetten. “Zeker ook een compliment voor onze huisartsen, die allemaal enthousiast samenwerken om dit initiatief tot een echt succes te maken,” laat verantwoordelijk jeugdwethouder Ingrid Timmer tevreden weten. 

Kwalitatief betere jeugdhulp/jeugdzorg bieden die passend, laagdrempelig, snel en beter op elkaar afgestemd is. Dat willen de gemeente Brummen, Team voor Elkaar én alle huisartsen in onze gemeente met elkaar bereiken. Het gemeentebestuur heeft in 2019 extra geld beschikbaar gesteld om huisartspraktijken te ondersteunen met een praktijkondersteuner die beschikbaar is voor hulp aan alle jongeren van 0 tot 18 jaar. “Dit biedt mooi kansen voor de jeugd. Kinderen en jongeren worden sneller en dichtbij geholpen, soms ook thuis of op school. Want juist door op deze manier extra aandacht te geven aan onze jongeren, voorkomen we dat ze onnodig worden doorverwezen naar geestelijke gezondheidstrajecten. Mooie bijvangst is dat we als gemeente daarmee ook geld besparen,” aldus Timmer. Ook de huisartsen zijn tevreden. Dit ook vanwege het feit dat de ondersteuner onderdeel van hun eigen praktijkteam is geworden. Dat zorgt immers voor korte lijnen en geeft de mogelijkheid om even snel met elkaar te ‘sparren’.

Sinds 1 september vorig jaar is de Praktijkondersteuner Jeugd in de persoon van Eline Velner daadwerkelijk actief voor alle 10 huisartsen in de 6 huisartspraktijken in onze gemeente. Op basis van de positieve ervaringen en resultaten in de afgelopen periode heeft het college besloten dit initiatief de komende twee jaar voort te zetten. Timmer vult aan: “In de tweede helft van dit jaar wordt ook nog onderzocht of uitbreiding van de capaciteit wenselijk is.” 

Hulpvraag beter in beeld

Team voor Elkaar is in de gemeente Brummen een belangrijke verwijzer naar zorg en ondersteuning en dus ook naar jeugdhulp. Daarnaast bieden de medewerkers ook kortdurende ondersteuning. Veel gezinnen en jongeren komen ook in beeld via de plaatselijke huisartsen. Een huisarts is immers een vertrouwd persoon en voor veel gezinnen makkelijk toegankelijk. De Praktijkondersteuner Jeugd is bij iedere huisartspraktijk een dagdeel werkzaam. Zij kan (meer nog dan de huisarts) tijd vrij maken om de hulpvraag beter in beeld te krijgen. Maar ook informatie en advies geven, lichte opvoed- en opgroeivragen beantwoorden, zelf kortdurend begeleiden of door verwijzen naar de meest passende vorm van zorg. Zo licht mogelijke hulp als mogelijk en verwijzen naar intensievere hulp daar waar noodzakelijk. Soms levert zij ondersteuning als overbrugging naar intensievere hulp. 

Succesvol

Als Praktijkondersteuner Jeugd heeft Eline Velner in het eerste half jaar meer dan 80 kinderen en ouders gesproken. In veel gevallen kon zij zelf advies of hulp bieden, waardoor een verwijzing naar jeugdhulp niet nodig was. Velner werkt nauw samen met Team voor Elkaar. In de afgelopen periode is de samenwerking tussen huisartsen en Team voor Elkaar toegenomen en versterkt. Ook is er sprake van een gerichter doorverwijzing naar specialistische hulp.