FRIDAY; acute care organization problems of older patients in primary care

Deel deze pagina 

Projectnummer08391052120003
Looptijd16-06-2023 t/m 15-06-2029
ProjectleiderRosalinde Poortvliet (LUMC)
Onderdeel van programmaHuisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Regelmatig roepen mantelzorgers van thuiswonende ouderen de hulp van de huisarts in omdat het thuis niet meer gaat. Bij deze acute zorgproblemen blijkt vaak dat er meer en ándere zorg nodig is. Deze situatie is stressvol voor alle betrokkenen, er is weinig tijd en rust, en dus is het lastig een goede
oplossing te regelen . Daarom is deze acute hulpvraag voor zorgproblemen van ouderen voor iedereen een ongewenste situatie. Toch is hierover nog weinig bekend.

Doel en werkwijze

In dit project brengen we in huisartspraktijken en huisartsenposten deze acute zorgproblematiek nader in kaart (werkpakket 1). Een aantal recente casussen van acute zorgproblemen worden met betrokkenen diepgaand besproken (werkpakket 2). In routinezorgdata gaan we na óf, en hoe, de zorgproblematiek eerder kan worden opgemerkt (werkpakket 3).

Verwacht resultaat

De kennis van dit project draagt, onder meer via nieuw te ontwikkelen onderwijs (werkpakket 4), bij aan een betere proactieve zorg voor ouderen in de eerste lijn.

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

> Bekijk de andere projecten

Huisarts en praktijkondersteuner in gesprek met een vader en zijn kind

Relevante ZonMw-projecten

Bekijk de andere ZonMw-projecten waarbij Rosalinde Poortvliet betrokken is: