Enquête: kwart jonge artsen heeft burn-outklachten

Een derde van de jonge artsen hebben te maken gehad met ongewenst gedrag. Het gaat vooral om intimidatie door bezoekers of patiënten, ongewenste seksuele aandacht en intimidatie door collega’s of leidinggevenden. 

Studenten geneeskunde, en coassistenten in het bijzonder, zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie. Er wordt echter maar weinig melding van gedaan. Het taboe is nog steeds groot en ook de angst voor een slechte beoordeling speelt een rol.

Enquête: kwart jonge artsen heeft burn-outklachten

Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen. Het maakt bewuster van het eigen gedrag naar anderen.

Om een eenduidige lijn te trekken, qua organisatienorm en persoonlijke norm, is de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie” vormgegeven. Zo compact als het kan en zo praktisch mogelijk.

Download het agressie model Zeg nee tegen agressie !