Dokter & Bwegen

Community Dokter en Bewegen.

Dokter & Bewegen wil een platform bieden aan huisartsen die bewegen als leefstijlinterventie willen integreren in hun huisartsenpraktijk. We willen via dit platform middels kennisdeling en uitwisselen van ervaringen een waarde toevoegen in de huisartsenpraktijk.

Het is in deze tijd geen ontkomen meer aan, bewegen is goed voor je. Bewegen zorgt ervoor dat je conditie op peil gehouden wordt, het zorgt ervoor dat je je hart- en vaatstelsel traint, je spieren sterker maakt en heeft een positieve invloed op je gewicht en houdt je hersens in conditie. Helaas is dit bij een grote groep mensen nog geen vanzelfsprekendheid.

Dokter en Bewegen is opgezet om de gezondheidsvoordelen van bewegen op de voorgrond te zetten in de spreekkamer van de dokter. ‘De dokter’ heeft kennis van de medische achtergrond van zijn of haar patiënten. Er is echter met het inpassen van een gezonde leefstijl, waaronder juist bewegen, een hoop gezondheidswinst te behalen.

Met de opgedane kennis, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken en een groot netwerk versterken wij elkaar.

Door kennis uit te breiden, door kennis te delen en door één visie na te streven, wordt het uitschrijven van medicatie of andere zorghulpmiddelen geen vanzelfsprekendheid meer maar wordt er gekeken naar andere manieren van vermindering van zorgconsumptie. Door meer te bewegen is het bv. bij diabetes type 2 al gelukt patiënten minder medicatie te laten gebruiken. Welke interventies passen daarbij?

Waarom?

Om de nodige maatschappelijke transitie plaats te laten vinden van ziekte en zorg naar gezond en gedrag is het noodzakelijk bij elkaar te komen en ons ieder vanuit eigen vakgebied in te zetten voor een gezonde leefstijl. Door met autoriteiten te werken wordt de visie op bewegen gedeeld. Niet alleen richting patienten maar juist ook richting andere artsen en betrokkenen. Zij hebben de ambassadeursrol waarbij uitgedragen wordt dat bewegen een norm zou moeten zijn.

Het integreren van leefstijlinterventies is een gemeenschappelijk belang van de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals.

Inhoudelijk.

Zoals al eerder beschreven willen we kennis delen, kennis opdoen en netwerk versterken met een gemeenschappelijk doel. We willen dit realiseren door bijeenkomsten en seminars te organiseren en ons informeel te verenigen met artsen en belanghebbenden. Alle bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit wetenschappelijk onderbouwde vraagstukken. Sprekers en dergelijke zijn van gerenommeerd niveau.

Symposium Dokter & Bewegen – Gezonde wijk Datum: 17 april.  De inloop is vanaf 17:00 uur (incl. catering). Start : 18:00 uur, einde: 21:30 uur.