Digitale ondersteuning bij COVID-19 (Coronavirus) @zorgvannu

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er staan op dit moment organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de COVID-19 (Corona virus) crisis, om deze zorg op afstand te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden.

Extra hulp door leveranciers

Deze leveranciers bieden extra hulp voor digitale zorg en ondersteuning op afstand vanwege de uitbraak van COVID-19. Dit lijstje werken wij regelmatig bij. Veel dank aan deze leveranciers!

Virtuele Thuiszorg / Nettie – combinatie technologische hulpmiddelen en beeldbellen met welzijnscoaches
Cliënten hebben contact via video- of telefoongesprek met een welzijnscoach, plus op afstand meten van een aantal belangrijke meetwaarden, zoals temperatuur en indien nodig saturatie.
Extra inspanning: extra menskracht vrijgemaakt om samen met zorgmedewerkers cliënten extra in de gaten te houden, een stuk sociaal isolement te voorkomen en geruststelling te creëren.
Meer informatie, neem contact op: https://www.nettie.nu/contact/

BeterDichtbij – ziekenhuiszorg via digitaal beveiligd berichtencontact of beeldbellen
BeterDichtbij heeft een digitale chatdienst waardoor het voor patiënten mogelijk is digitaal contact te hebben met hun eigen arts.
Extra inspanning: stelt de digitale chatdienst nu kosteloos beschikbaar aan alle ziekenhuizen in Nederland.
Meer informatie: https://www.beterdichtbij.nl/corona/

Therapieland – beeldbellen met behandelaren
Therapieland stelt met spoed een nieuwe functionaliteit om te beeldbellen beschikbaar.
Extra inspanning: Zorginstellingen kunnen gratis gebruik maken van deze functionaliteit.
Meer informatie: https://therapieland.nl/nieuws/beeldbellen-via-therapieland-gratis-beschikbaar/

Sense4baby – thuismonitoring van risicozwangeren
Extra inspanning: Het bedrijf stelt zijn apparatuur tijdelijk gratis ter beschikking voor extra risicovolle zwangeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zwangere vrouwen die zelf besmet zijn met het Coronavirus, of bij wie iemand in de directe omgeving besmet is met het virus, of vrouwen waarbij de gezondheid een extra risico vormt. De apparatuur kan via de zorgverlener aangevraagd worden.
Meer informatie: https://ict.eu/nl/healthcare/verloskundige-it-oplossingen/de-juiste-zorg-voor-zwangere-vrouwen-tijdens-covid-19/

Siilo – appen met medisch team en specialisten
Coördineer patiëntenzorg door middel van groepschats of bespreek complexe ziektegevallen met collega’s, één op één. En dat alles honderd procent vertrouwelijk.
Extra inspanning: opzet 1 landelijk platform, waar huisartsen, GGD-artsen, internisten/infectiologen samenwerken en opzet 25 regionale platformen (voor alle GGD regio’s in Nederland) waar de huisartsen, GGD artsen en lokale internisten met elkaar kunnen communiceren over de COVID problematiek.
Meer informatie: https://www.siilo.com/nl/siilo-for-rapid-crisis-response

Inforium – actuele en betrouwbare informatie voor patiënten en zorgverleners
Informatie rondom virus uitbraken verandert soms snel. Vaak is er een update van informatie nodig. Dit speciale Inforium is daarom uitzonderlijk opgebouwd. Ook na verzending komt de ontvanger (patiënt/cliënt) met een klik op de ‘update’ knop bij de meest recente informatie. Dus ook als de patiënt een paar dagen later pas zijn mail opent, is de meest recente informatie met 1 klik beschikbaar.
Extra inspanning: speciaal Inforium die transmuraal en zorgbreed beschikbaar voor coronavirus, met extra functionaliteit.
Meer informatie: https://nl.inforium.nl/nieuwe-inforium-functionaliteit-in-verband-met-nieuw-coronavirus-actuele-betrouwbare-informatie-voor-patienten-clienten-en-zorgverleners/

Quli – (regionaal) informatie- en communicatie-platform
Quli is een digitaal platform en PGO voor communicatie tussen jou, je naasten, ervaringsdeskundigen en zorgverleners. De implementatie en opschaling ervan gebeurt aan de hand van een thema en/of doelgroep. Quli kan dus ook worden ingericht vanwege corona.
Extra inspanning: een stappenplan om Quli in te zetten bij coronavirus.
Meer informatie: https://www.quli.nl/hoe-zou-quli-behulpzaam-kunnen-zijn-bij-corona/

OZOverbindzorg – communicatieplatform om mensen digitaal te verbinden rondom zorg
Zonder fysiek contact toch goede zorg leveren.  Met dit communicatieplatform verbind je de betrokken partijen met elkaar. Van mantelzorgers en zorgverleners tot professionals in het onderwijs.
Extra inspanning: OZOverbindzorg stelt het platform en ondersteuning beschikbaar.
Meer informatie: https://www.ozoverbindzorg.nl/nieuws/samenwerken-en-beperkingsmaatregelen/

Gerelateerde zorgoplossingen

In de rechterkolom bij deze pagina (desktop) of hieronder (mobiele versie) staan gerelateerde zorgoplossingen die direct in te zetten en beschikbaar zijn voor communicatie en informatie-uitwisseling. Dit kan gaan om communicatie of informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling, tussen zorgverleners en inwoners, en tussen inwoners onderling. Er staan ook een aantal zorgoplossingen die gerelateerd zijn aan de adviezen van het RIVM.

Extra financiële mogelijkheden

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) verruimt beleidsregels voor face-to-face consulten als gevolg van het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook digitaal doen. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is.
Meer informatie: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.
Meer inforatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

Digitaal leren werken

Digitale vaardigheden
Iedereen werkt nu zo veel mogelijk digitaal, ook de medewerkers in de zorg. Kan je hier wel wat ondersteuning bij gebruiken? Kijk dan op www.digivaardigindezorg.nl voor oefeningen en uitleg.
Meer informatie: www.digivaardigindezorg.nl

Ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken
Zorg voor Innoveren heeft subsidie beschikbaar voor zorginnovatoren die hulp kunnen gebruiken bij het opschalen of implementeren van zorginnovatie.
Meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-1/