Consumentenbond: aanpassing vergoeding GGZ- en wijkzorg in strijd met wet

Zorgverzekeraars handelen tegen de Zorgverzekeringswet als zij tornen aan de vergoedingen voor GGZ- en wijkzorg. Dat stelt de Consumentenbond maandag 5 december 2022 in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De Consumentenbond vindt dat een beperking de positie van consumenten in de zorg verder verzwakt, en vraagt de Tweede Kamer om in te grijpen.

Het aantal restitutiepolissen, met volledige keuzevrijheid voor consumenten, neemt in 2023 sterk af. Deze worden vervangen door combinatiepolissen, die GGZ- en wijkzorg niet volledig vergoeden als er geen contract is met de zorgverlener. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat vinden wij onacceptabel. Hierdoor ontstaat een belemmering voor consumenten om naar de zorgverlener van hun keuze te gaan en tast dus het principe van vrije artsenkeuze aan. Terwijl een peiling onder ruim 10.000 van onze panelleden juist laat zien dat 90% van hen het van groot belang vindt dat zij zelf kunnen bepalen naar welke zorgverlener zij gaan.’ 

Lees verder >>>>>