Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak: vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals armoede en schulden, het overlijden van een geliefde, verlies van werk en/of eenzaamheid. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar sociaal werk voor ondersteuning in hun dagelijks functioneren en om van daaruit (weer) deel te gaan nemen aan activiteiten in de wijk.

Inmiddels worden al in meer dan 150 gemeenten welzijnsrecepten uitgeschreven. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach.

Lees meer op de themapagina Welzijn op Recept

De modelovereenkomst voorziet gemeenten van een concreet kwaliteitskader voor inkoop.

Op 21 april is de modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept plus bijbehorende handreiking overhandigd aan Marije de Leur (Zorgverzekeraars Nederland) en Nynke van Zorge (VNG).

Partijen die in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op regionaal niveau afspraken willen maken, kunnen de tekst van de modelovereenkomst gebruiken en op maat aanpassen

De modelovereenkomst voor zorgverzekeraars en gemeenten maakt het makkelijker om afspraken te maken over inkoop en governance van Welzijn op Recept. Een belangrijke stap in de implementatie van Welzijn op Recept, met als doel het welbevinden van kwetsbare mensen te verhogen door hen weer te verbinden aan andere inwoners in hun wijk.

De modelovereenkomst inclusief de handreiking is hier te downloaden