Gezond Samen Leven: ‘Er is zoveel mogelijk als je breed gaat kijken’

Gezond Samen Leven. Daar gaan we voor als Lijn1. Dat doen we met iedereen die bijdraagt aan een duurzame samenleving en gezondheidszorg. Deze serie laat hen aan het woord over de bouwstenen die daarvoor nodig zijn. In Moerwijk spreken we met Amanda de Glanville, een huisarts die breed kijkt naar haar wijk.

Amanda, buurtsportcoach Maarten Boot gaf het stokje aan jou door en noemde jou ‘een huisarts die doorheeft waar het om gaat.’ Wát heb je door?

‘Ik denk dat Maarten en ik elkaar gevonden hebben als het gaat om het belang van bewegen als onderdeel van gezond zijn, net als minder roken of gezond eten. Maar we weten ook dat al die zaken beter te bereiken zijn als mensen zich goed voelen, zingeving ervaren en leven in een fijne omgeving.  Gezond Samen Leven is leven in een omgeving die uitnodigt om gezonde keuzes te maken.

Wat dat betreft is er sprake van hardnekkige gezondheidsverschillen in achterstandswijken; met dat thema houd ik me vooral bezig. In het recent verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ staat dat 35 procent van de ervaren gezondheid samenhangt met sociale zekerheid en 29 procent met leefomstandigheden. Zulke cijfers bevestigen mijn overtuiging dat een integrale aanpak nodig is. We moeten ziekte niet zien als de oorzaak van niet gezond voelen, maar als het gevolg.’

 Waar heeft dat inzicht jou dat gebracht als huisarts?

‘Voor mij was dat de start van een wonderbaarlijke reis in andermans land. Het levert verrassende inzichten op om verder te kijken dan de direct medische hulpvraag. Gezondheid begint in de wijk, niet in de spreekkamer. Ik ben heel anders gaan kijken naar de wijk. Dat bracht me naar thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, renovatie, arbeid of vocht en schimmel in woningen. Om daar iets mee te doen, vraagt samenwerken buiten je ‘eigen’ domein.’

Hoe krijgen die samenwerkingen vorm?

‘Vanuit de inhoud. Door onze verschillende invalshoeken zijn we als professionals een verrijking van elkaar. Er is zoveel mogelijk met zo veel diverse samenwerkingspartners, als je uitgaat van de behoefte van de bewoners. Zo starten we nu een samenwerking waarbij leerlingen van een vwo-klas, kinderen op een basisschool gaan helpen bij de taalachterstand . En ja, ook dat is verbonden met gezondheid, want wie de taal niet goed machtig is, kan minder goed actief meedoen in de buurt en voelt zich daardoor minder gezond. Hoe vroeger wij kunnen bijdragen daar iets aan te doen, hoe beter.

Daarbij nemen we continu de visie mee van bewoners en zijn met hen in dialoog. Vanuit Participatief Actieonderzoek met moeders klonk bijvoorbeeld de behoefte aan een groep waar ze met kinderen konden koken. Die is nu net van start gegaan met negen kinderen. We beginnen kleinschalig; sluit dit aan bij de behoefte in de wijk? Als huisartsen ondersteunen wij degene die deze groep coördineert. Als zij dingen signaleert, kan ze die met ons bespreken. Ze staat er niet alleen voor.’

Wat speelt er om de community nog verder te versterken?

‘We zijn samen met Mooi Welzijn en Bewonerscoöperatie Moerwijk bezig in Moerwijk- Oost ons nieuwe gezondheidscentrum vorm te geven; het ‘Huis van Gé’.  We dromen van een plek waar mensen laagdrempelig advies en ondersteuning kunnen vinden op alle aspecten die samenhangen met gezondheid; een ontmoetingsplek waar ook wijkactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Zo willen we een bijdrage leveren aan een wijk waar gezonde keuzes logisch en plezierig worden.

We ontwikkelen het samen met de wijk en het Agis Innovatiefonds steunt het financieel. Echt, er liggen heel veel kansen wanneer je met een duurzame – dus gericht op de lange termijn en gedragen door de gemeenschap – en brede blik gaat kijken.’


Als volgende kandidaat in Moerwijk draagt Amanda de Glanville Ethlyn Richardson aan. Zij kookt met kinderen in Moerwijk en heeft in de woorden van Amanda ‘Gezond Samen Leven in de genen’.