Gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”

                    

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). 


Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander.Bij grensoverschrijdend gedrag (macht)  gaat men over de grenzen van een ander.

Gedrag herkennen en erop inspelen  

Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder, collega of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart?