Zorgverzekeraars moeten nu echt werk maken van preventie

Zorgverzekeraars moeten nu echt werk maken van preventie

Ook is het de bedoeling dat we gezonder en veiliger gaan leven, zo staat in het convenant. Voor ouderen kan valpreventie van waarde zijn, voor jongeren projecten om obesitas tegen te gaan. Per regio moeten er harde afspraken worden gemaakt over dit type preventie.

Zorgverzekeraars moeten zorgen dat het voor zorgverleners financieel aantrekkelijk wordt om niet alleen te genezen, maar ook te helpen aan het voorkomen van ziekte. Dat moeten ze dan wel doen binnen de huidige regels. Eerder klaagden verzekeraars juist dat ze hiervoor onvoldoende ruimte hebben.

Lees verder >>>>>