Werkgevers: ‘Doktersassistenten moeten meer tijd aan behandeling en preventie besteden’

Werkgevers en leidinggevenden in de huisartsen- en ziekenhuiszorg vinden dat doktersassistenten een belangrijkere rol in de zorg moeten hebben. Doktersassistenten moeten volgens hen meer tijd kunnen besteden aan behandeling van patiënten en aan preventie van ziektes.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) onder werkgevers en leidinggevenden in huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken, uitgevoerd door Nivel.

Tegenstelling

Er is een tegenstelling tussen de wens van de werkgevers en leidinggevenden en de arbeidsmarktsituatie van nu. Het onderzoek bevestigt dat doktersassistenten op dit moment de helft van hun tijd besteden aan administratieve taken, terwijl de werkgevers liever zien dat doktersassistenten meer tijd krijgen voor behandeling van patiënten en voor preventie. NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp vindt het vervullen van deze wens ‘een maatschappelijke noodzaak; aandacht voor en financiering van preventie is zelfs een belangrijk deel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het werk van de doktersassistent is steeds belangrijker en ik ben blij dat de werkgevers en leidinggevenden dit ook aangeven’.

Het werk van de doktersassistent is steeds belangrijker en ik ben blij dat de werkgevers en leidinggevenden dit ook aangeven

Learning on the job

Volgens werkgevers en leidinggevenden is het belangrijk om de opleiding nóg beter te later aansluiten op de praktijk om te voorkomen dat doktersassistenten (in opleiding) uitstromen of doorstromen naar andere beroepen in de zorg. Zij geven ook aan dat het belangrijk is dat er in de opleiding meer aandacht komt voor de ziekenhuispraktijk, waar ook veel doktersassistenten werkzaam zijn.

Gonggrijp pleit voor een andere manier van opleiden: ‘Wij willen graag meer flexibiliteit en meer maatwerk in de opleidingen. Zodat de doktersassistenten in opleiding meer in de dagelijkse praktijk aan het werk zijn, oftewel “learning on the job”. Naast het behouden van doktersassistenten, is het ook nodig om meer doktersassistenten op te leiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de werkgevers en leidinggevenden in de huisartsenzorg behoefte hebben aan meer doktersassistenten per normpraktijk (FTE’s). De norm is nu gemiddeld 1 fulltime doktersassistent voor 2.095 patiënten en volgens de werkgevers en leidinggevenden moet dit gemiddeld 1,6 zijn.’

Behouden voor de zorg

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers en leidinggevenden in de huisartsen- en ziekenhuiszorg zeer tevreden zijn over het werk dat doktersassistenten verrichten. Wel willen zij de doktersassistenten behouden voor de zorg en ze meer perspectief bieden op een goede toekomst in de zorg. Veel werkgevers en leidinggevenden hebben problemen met het opvullen van vacatures. Maar liefst zeventig procent verwacht dat dit in de komende vijf jaar alleen nog maar problematischer zal worden.

Het onderzoek

In opdracht van de NVDA heeft Nivel een onderzoek uitgevoerd naar de visie van werkgevers en leidinggevenden op de huidige situatie en ontwikkelingen rondom de rol en taken van doktersassistenten binnen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis in de komende vijf jaar. Het is de eerste keer dat een dergelijk grootschalig onderzoek plaatsvindt.

520 werkgevers en leidinggevenden van doktersassistenten in huisartsenpraktijken en 117 respondenten in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland hebben tussen april en mei 2022 twee online vragenlijsten ingevuld.

Bron: NVDA